Jobi 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Jobi 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Jobi 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Në vendin e Uzit ishte një njeri i quajtur Job. - Mobile Bible Verse Wallpaper

Jobi 1:1 ALB

Në vendin e Uzit ishte një njeri i quajtur Job. Ky njeri ishte i ndershëm dhe i drejtë, kishte frikë nga Perëndia dhe i largohej së keqes.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Jobi 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ester 10:3 (ALB)
Next Verse
Jobi 1:2 (ALB) »

Jobi 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Jobi 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jakobit 5:11 ALB Bible Verse Image
Jakobit 5:11 (ALB) »
Ja, ne shpallim të lum ata që duruan; ju keni dëgjuar për durimin e Jobit, dhe e keni parë fatin përfundimtar që Zoti i rezervoi, sepse Zoti është plot mëshirë e dhembshuri.

Ezekieli 14:14 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 14:14 (ALB) »
Edhe sikur në mes tyre të ishin këta tre burra, Noeu, Danieli dhe Jobi, për shkak të drejtësisë së tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre," thotë Zoti, Zoti.

Ezekieli 14:20 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 14:20 (ALB) »
edhe sikur në mes tyre të ishin Noeu, Danieli dhe Jobi, ashtu siç është e vërtetë që unë rroj," thotë Zoti, Zoti "ata nuk do të shpëtonin as bijtë as bijat, për drejtësinë e tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre".

Jobi 28:28 ALB Bible Verse Image
Jobi 28:28 (ALB) »
dhe i tha njeriut: "Ja, të kesh frikë nga Zoti, kjo është dituri, dhe t’i largohesh së keqes është zgjuarsi"".

Fjalët e urta 8:13 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 8:13 (ALB) »
Frika e Zotit është të urresh të keqen; unë e urrej kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur.

Jobi 2:3 ALB Bible Verse Image
Jobi 2:3 (ALB) »
"A e vure re shërbëtorin tim Job? Sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t’i largohet së keqes. Ai qëndron i patundur në ndershmërinë e tij, megjithëse ti më ke nxitur kundër tij për ta shkatërruar pa asnjë shkak".

Jobi 23:11 ALB Bible Verse Image
Jobi 23:11 (ALB) »
Këmba ime ka ndjekur me përpikmëri gjurmët e tij, i jam përmbajtur rrugës së tij pa devijuar;

Zanafilla 6:9 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 6:9 (ALB) »
Kjo është prejardhja e Noeut. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patëmetë midis bashkëkohësve të tij. Noeu eci me Perëndinë.

Zanafilla 17:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:1 (ALB) »
Kur Abrami u bë nëntëdhjetë e nëntë vjeç, Zoti i doli përpara dhe i tha: Unë jam Perëndia i plotfuqishëm; ec në praninë time dhe qëndro i ndershëm;;

Jobi 1:8 ALB Bible Verse Image
Jobi 1:8 (ALB) »
Zoti i tha Satanait: "E ke vënë re shërbëtorin tim Job? Sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t’i largohet së keqes".

Vajtimet 4:21 ALB Bible Verse Image
Vajtimet 4:21 (ALB) »
Gëzohu dhe kënaqu, o bijë e Edomit, që banon në vendin e Utsit. Edhe ty do të të vijë kupa; do të dehesh dhe do të zbulosh lakuriqësinë tënde.

Fjalët e urta 16:6 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 16:6 (ALB) »
Me mirësinë dhe me të vërtetën padrejtësia shlyhet, dhe me frikën e Zotit njeriu largohet nga e keqja.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Job 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Job 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Job 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Job 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Job 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Job 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hiob 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅੱਯੂਬ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
ইয়োব 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
யோபு 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
ईयोब 1:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
యోబు 1:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
અયૂબ 1:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಯೋಬನು 1:1 (KANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
איוב 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Jó 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Gióp 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Job 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giobbe 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 伯 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 伯 記 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Job 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иов 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Йов 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jób 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йов 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ヨブ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Job 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »