Sofonia 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Sofonia 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Sofonia 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Fjala e Zotit që iu drejtua Sofonias, birit të - Mobile Bible Verse Wallpaper

Sofonia 1:1 ALB

Fjala e Zotit që iu drejtua Sofonias, birit të Kushit, bir i Gedaliahut, bir i Amariahut, bir i Ezekias, në ditët e Josias, birit të Amonit, mbret i Judës.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Sofonia 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Habakuku 3:19 (ALB)

Sofonia 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Sofonia 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jeremia 1:2 ALB Bible Verse Image
Jeremia 1:2 (ALB) »
Fjala e Zotit iu drejtua në kohën e Josias, birit të Amonit, mbret i Judës, në vitin e trembëdhjetë të mbetërimit të tij;

2 Kronikave 34:1 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 34:1 (ALB) »
Josia ishte tetë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbretëroi tridhjetë e një vjet në Jeruzalem.

2 Mbretërve 22:1 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 22:1 (ALB) »
Josia ishte tetë vjeç kur filloi të mbretërojë, dhe mbajti fronin e tij tridhjetë vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jedidah, ishte e bija e Adajahut nga Botskathi.

Jeremia 25:3 ALB Bible Verse Image
Jeremia 25:3 (ALB) »
"Nga viti i trembëdhjetë i Josias, birit të Amonit, mbret i Judës, deri në këtë ditë janë njëzet e tre vjet që fjala e Zotit më është drejtuar, dhe unë ju kam folur me urgjencë dhe këmbëngulje, por ju nuk më keni dëgjuar.

Ezekieli 1:3 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 1:3 (ALB) »
fjala e Zotit iu drejtua shprehimisht priftit Ezekiel, birit të Buzit, në vendin e Kaldeasve, pranë lumit Kebar; dhe atje lart dora e Zotit qe mbi të.

Osea 1:1 ALB Bible Verse Image
Osea 1:1 (ALB) »
Fjala e Zotit që iu drejtua Oseas, birit të Beerit, në ditët e Uziahut, të Jothamit, të Ashazit dhe të Ezekias, mbretit të Judës, në ditët e Jeroboamit, birit të Joasit, mbret i Izraelit.

2 Timoteut 3:16 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 3:16 (ALB) »
I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi,

2 Pjetrit 1:19 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:19 (ALB) »
Ne e kemi edhe më të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bëni mirë ti kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të zbardhë dita dhe ylli i dritës të lindë në zemrat tuaja,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zephaniah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zephaniah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zephaniah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zephaniah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zephaniah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Sophonie 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Zephanja 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
צפניה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Sofonias 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xê-pha-ni-a 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Sofonías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Sofonia 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
西 番 雅 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
西 番 雅 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Sefanja 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Софония 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Софонія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Sofóniás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Софоний 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ゼパニヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sefanja 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »