Romakëve 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për - Mobile Bible Verse Wallpaper

Romakëve 1:1 ALB

Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Romakëve 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 9:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:15 (ALB) »
Por Zoti i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit.

Romakëve 15:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:16 (ALB) »
që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit pranë johebrenjve, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të ungjillit të Perëndisë, që oferta e johebrenjve të jetë e pëlqyer, dhe e shenjtëruar nga Fryma e Shenjtë.

1 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Sosten,

Kolosianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Timote,

Jeremia 1:5 ALB Bible Verse Image
Jeremia 1:5 (ALB) »
"Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur; para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve".

Titi 1:1 ALB Bible Verse Image
Titi 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i Jezu Krishtit, sipas besimit të të zgjedhurve të Perëndisë dhe njohjes të së vërtetës që është sipas perëndishmërisë,

2 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetin e Perëndisë, dhe vëllai Timote, kishës së Perëndisë që është në Korint, bashkë me gjithë shenjtorët që janë në gjithë Akainë:

1 Korintasve 9:1 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 9:1 (ALB) »
A s’jam unë apostull? A s’jam unë i lirë? Po a nuk e pashë Jezu Krishtin, Zotin tonë? A nuk jeni ju vepra ime në Zotin?

Romakëve 1:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:9 (ALB) »
Sepse Perëndia, të cilit unë i shërbej me frymën time nëpërmjet ungjillit të Birit të tij, është dëshmitari im që unë nuk pushoj kurrë t’ju kujtoj,

2 Timoteut 1:11 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:11 (ALB) »
për të cilin unë u caktova predikues, apostull dhe mësues i johebrenjve.

1 Timoteut 2:7 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 2:7 (ALB) »
për të cilin unë u vura predikues dhe apostull (them të vërtetën në Krisht, nuk gënjej), mësues i johebrenjve në besim dhe në të vërtetë.

1 Thesalonikasve 2:2 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 2:2 (ALB) »
Por, mbasi hoqëm më parë dhe mbasi na shanë në Filipi, sikurse e dini, ne morëm guxim në Perëndinë tonë të shpallim ndër ju ungjillin e Perëndisë midis kaq përpjekjesh.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »