2 Korintasve 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Korintasve 1:1 ALB

Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetin e Perëndisë, dhe vëllai Timote, kishës së Perëndisë që është në Korint, bashkë me gjithë shenjtorët që janë në gjithë Akainë:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Korintasve 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Timoteut 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetit të Perëndisë, sipas premtimit të jetës që është në Krishtin Jezus,

Efesianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, shenjtorëve që janë në Efes dhe besimtarëve në Jezu Krishtin:

Filipianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:1 (ALB) »
Pali dhe Timoteu, shërbëtorë të Jezu Krishtit, gjithë shenjtorëve në Jezu Krishtin që janë në Filipi, bashkë me peshkopët dhe dhjakët:

1 Korintasve 16:10 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 16:10 (ALB) »
Tani, nëse vjen Timoteu, kujdesuni që të rrijë me ju pa druajtje, sepse ai punon për veprën e Zotit ashtu si unë.

1 Korintasve 6:11 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:11 (ALB) »
Dhe të tillë ishit disa nga ju; por u latë, por u shenjtëruat, por u shfajësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të Frymës së Perëndisë tonë.

Kolosianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Timote,

1 Thesalonikasve 1:7 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 1:7 (ALB) »
për t’u bërë kështu shëmbull për të gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe të Akaisë.

1 Timoteut 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit, me urdhër të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe të Zotit Jezu Krisht, shpresës sonë,

Veprat e Apostujve 16:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 16:1 (ALB) »
Dhe ai arriti në Derbë dhe në Listra; këtu ishte një dishepull me emër Timote, biri i një gruaje judease besimtare, por me baba grek,

1 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndinë Atë dhe në Zotin Jezu Krisht: paçi hir dhe paqe prej Perëndisë, Atit tonë, dhe prej Zotit Jezu Krisht.

2 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në Zotin Jezu Krisht:

Titi 1:1 ALB Bible Verse Image
Titi 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i Jezu Krishtit, sipas besimit të të zgjedhurve të Perëndisë dhe njohjes të së vërtetës që është sipas perëndishmërisë,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 1:1 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »