Juda 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Juda 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Juda 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Juda, shërbëtor i Jezu Krishtit dhe vëllai i - Mobile Bible Verse Wallpaper

Juda 1:1 ALB

Juda, shërbëtor i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit, të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndinë Atë dhe të ruajtur në Jezu Krisht:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Juda 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 3 Gjonit 1:14 (ALB)
Next Verse
Juda 1:2 (ALB) »

Juda 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Juda 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Pjetrit 1:5 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:5 (ALB) »
që nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit jeni të ruajtur, për shpëtimin gati për t’u zbuluar në kohët e fundit.

1 Thesalonikasve 5:23 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 5:23 (ALB) »
Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë ai vetë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht.

Gjoni 14:22 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:22 (ALB) »
Juda, jo Iskarioti, i tha: “Zot, si vallë do të na dëftehesh neve dhe jo botës?.”

Romakëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,

1 Pjetrit 2:9 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:9 (ALB) »
Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme;

Gjoni 17:15 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:15 (ALB) »
Unë nuk kërkoj që ti t’i heqësh nga bota, por që ti t’i mbrosh nga i ligu.

2 Pjetrit 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:1 (ALB) »
Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, atyre që kanë marrë për pjesë një besim të çmueshëm sikurse edhe ne, me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të Shpëtimtarit Jezu Krisht:

2 Timoteut 1:9 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:9 (ALB) »
që na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të tij dhe sipas hirit, që na u dha në Krishtin Jezus përpara fillimit të kohëve

Hebrenjve 3:1 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 3:1 (ALB) »
Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjestarë të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të besimit tonë, Jezu Krishtin,

1 Pjetrit 5:10 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:10 (ALB) »
Dhe Perëndia i çdo hiri, që ju thirri në lavdinë e tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, do t’ju bëjë të përsosur ai vetë, do t’ju bëjë të patundur, do t’ju forcojë dhe do t’ju vërë themel.

Romakëve 8:30 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:30 (ALB) »
Dhe ata që ai i paracaktoi edhe i thirri; dhe ata që i thirri edhe i shfajësoi; dhe ata që i shfajësoi, ata edhe i përlëvdoi.

Luka 6:16 ALB Bible Verse Image
Luka 6:16 (ALB) »
Judën, vëllanë e Jakobit dhe Judën Iskariot, i cili u bë tradhtar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Jude 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Jude 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Jude 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Jude 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Jude 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jude 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Judas 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਹੂਦਾ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
যুদের 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
யூதா 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
यहूदा 1:1 (MARIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಯೂದನು 1:1 (KANIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Judas 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giu-đe 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Judas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giuda 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
犹 大 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
猶 大 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Judasbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иуда 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Юда 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Júdás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Юда 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ユダの手紙 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Judas 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »