Jozueu 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Jozueu 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Jozueu 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Mbas vdekjes së Moisiut, shërbëtorit të - Mobile Bible Verse Wallpaper

Jozueu 1:1 ALB

Mbas vdekjes së Moisiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Jozueut, djalit të Nunit, që i shërbente Moisiut, dhe i tha:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Jozueu 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Jozueu 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Jozueu 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ligji i Përtërirë 34:9 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 34:9 (ALB) »
Atëherë Jozueu, bir i Nunit, u mbush me frymën e diturisë, sepse Moisiu kishte vënë duart mbi të; kështu bijtë e Izraelit iu bindën atij dhe vepruan ashtu si e kishte urdhëruar Moisiun Zoti.

Eksodi 24:13 ALB Bible Verse Image
Eksodi 24:13 (ALB) »
Pas kësaj Moisiu u ngrit bashkë me Jozueun zbatuesin e tij; dhe Moisiu u ngjit në malin e Perëndisë.

Ligji i Përtërirë 1:38 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 1:38 (ALB) »
por Jozueu, bir i Nunit, që qëndron para teje, ka për të hyrë; përforcoje, se ai do ta bëjë Izraelin ta zotërojë vendin.

Ligji i Përtërirë 34:5 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 34:5 (ALB) »
Kështu Moisiu, shërbëtori i Zoit, vdiq aty, në vendin e Moabit, simbas fjalës së Zotit.

Jozueu 12:6 ALB Bible Verse Image
Jozueu 12:6 (ALB) »
Moisiu, shërbëtori i Zotit, dhe bijtë e Izraelit i mundën; pastaj Moisiu, shërbëtori i Zotit ua dha në zotërim vendin e tyre Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmës së fisit të Manasit.

Veprat e Apostujve 7:45 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:45 (ALB) »
Dhe etërit tanë, pasi e morën, e mbartën me Jozueun në vendin që e kishin pushtuar johebrenjtë, të cilët Perëndia i dëboi para etërve tanë; dhe aty qëndroi deri në ditët e Davidit,

Numrat 13:16 ALB Bible Verse Image
Numrat 13:16 (ALB) »
Këto janë emrat e personave që Moisiu dërgoi për të vëzhguar vendin. Moisiu i vuri Hosheas, birit të Nunit, emrin e Jozueut.

Ligji i Përtërirë 31:3 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 31:3 (ALB) »
Zoti, Perëndia yt, do të kalojë ai vetë para teje, dhe do të shkatërrojë para teje këto kombe, dhe ti do t’i shpronësosh; vetë Jozueu do të kalojë para teje, siç e ka thënë Zoti.

Ligji i Përtërirë 31:23 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 31:23 (ALB) »
Pastaj i dha urdhërat e tij Jozueut, birit të Nunit dhe i tha: "Të jesh i fortë dhe trim, sepse ti do t’i futësh bijtë e Izraelit në vendin që u kam premtuar me betim; dhe unë do të jem me ty".

2 Mbretërve 5:25 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 5:25 (ALB) »
Pastaj shkoi të paraqitet përpara zotit të tij, Eliseu i tha: "Ku ke vajtur, Gehazi?". Ai u përgjigj: "Shërbëtori yt nuk ka vajtur asgjëkundi".

2 Mbretërve 3:11 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 3:11 (ALB) »
Por Jozafati pyeti: "A ka këtu ndonjë profet të Zotit me anë të të cilit mund të këshillohemi me Zotin?". Njëri nga shërbëtorët e mbretit të Izraelit u përgjigj dhe tha: "Kemi këtu Eliseun, birin e Shafatit, i cili derdhte ujë mbi duart e Elias".

2 Mbretërve 4:27 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 4:27 (ALB) »
Kur arriti te njeriu i Perëndisë në mal, i përqafoi këmbët. Gehazi u afrua për ta larguar, por njeriu i Perëndisë i tha: "Lëre të qetë, sepse e ka shpirtin të trishtuar, dhe Zoti ma ka fshehur dhe nuk ma ka treguar".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Joshua 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Joshua 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Joshua 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Joshua 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Joshua 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Josué 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Josua 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਸ਼ਵਾ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
يَشُوع 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
יהושע 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Joshua 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giô-sua 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Josué 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giosué 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 书 亚 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 書 亞 記 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Josua 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
Józsué 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
ヨシュア記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Josvas 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »