Osea 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Osea 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Osea 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Fjala e Zotit që iu drejtua Oseas, birit të - Mobile Bible Verse Wallpaper

Osea 1:1 ALB

Fjala e Zotit që iu drejtua Oseas, birit të Beerit, në ditët e Uziahut, të Jothamit, të Ashazit dhe të Ezekias, mbretit të Judës, në ditët e Jeroboamit, birit të Joasit, mbret i Izraelit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Osea 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Danieli 12:13 (ALB)
Next Verse
Osea 1:2 (ALB) »

Osea 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Osea 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 1:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:1 (ALB) »
Vegimi i Isaias, birit të Amotsit, që ai pa për Judën dhe Jeruzalemin në ditët e Uziahut, të Jothamit, të Ashazit dhe të Ezekias; mbretër të Judës;

Romakëve 9:25 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:25 (ALB) »
Ashtu si thotë ai te Osea: “Unë do ta quaj popullin tim atë që s’ka qenë populli im dhe të dashur atë të mosdashurin.

Mikea 1:1 ALB Bible Verse Image
Mikea 1:1 (ALB) »
Fjala e Zotit që iu drejtua Mikeas, Morashtitit, në ditët e Jothamit, të Açazit dhe të Ezekias, mbretër të Judës, dhe i cili pati vegim rreth Samarias dhe Jeruzalemit.

2 Mbretërve 18:1 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 18:1 (ALB) »
Në vitin e tretë të Hoseas, birit të Elahut, mbret i Izraelit, filloi të mbretërojë Ezekia, bir i Ashazit, mbret i Judës.

2 Kronikave 26:1 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 26:1 (ALB) »
Pastaj tërë populli i Judës mori Uziahun, që ishte atëherë gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe e bëri mbret në vend të atit të tij, Amatsiahut.

2 Mbretërve 16:1 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 16:1 (ALB) »
Në vitin e shtatëmbëdhjetë të Pekahiahut, birit të Remaliahut, filloi të mbretërojë Ashazi, biri i Jothamit, mbret i Judës.

Amosi 1:1 ALB Bible Verse Image
Amosi 1:1 (ALB) »
Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, që pati vegime për Izraelin, në kohën e Uziahut, mbretit të Judës, dhe në kohën e Jeroboamit, birit të Joasit, mbret i Izraelit, dy vjet para tërmetit.

2 Mbretërve 15:32 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 15:32 (ALB) »
Vitin e dytë të mbretërisë së Pekahut, birit të Remaliahut, mbret i Izraelit, filloi të mbretërojë Jothami, bir i Uziahut, mbret i Judës.

Jeremia 1:4 ALB Bible Verse Image
Jeremia 1:4 (ALB) »
Fjala e Zotit m’u drejtua, duke më thënë:

2 Mbretërve 14:16 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 14:16 (ALB) »
Kështu Joasin e zuri gjumi bashkë me etërit e tij dhe u varros në Samari me mbretërit e Izraelit. Në vend të tij mbretëroi i biri, Jeroboami.

Gjoni 10:35 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:35 (ALB) »
Nëse ai i quan perëndi ata, të cilëve u qe drejtuar fjala e Perëndisë (dhe Shkrimi nuk mund të bjerë poshtë),

Zakaria 1:1 ALB Bible Verse Image
Zakaria 1:1 (ALB) »
Në muajin e tetë të vitit të dytë të Darit, fjala e Zotit iu drejtua Zakarias, birit të Berekiahut, bir i Idos, profet, duke thënë:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Hosea 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Hosea 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Hosea 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Hosea 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Hosea 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Osée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hosea 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
होशे 1:1 (HINIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
होशेय 1:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
هُوشَع 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
הושע 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Oséias 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Hô-sê-a 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Oseas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Osea 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
何 西 阿 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
何 西 阿 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Hosea 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Осия 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Осія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Hóseás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Осия 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ホセア書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Hosea 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »