Gjoni 1:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 1:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 1:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë - Mobile Bible Verse Wallpaper

Gjoni 1:1 ALB

Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 1:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 24:53 (ALB)
Next Verse
Gjoni 1:2 (ALB) »

Gjoni 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 1:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 1:1 (ALB) »
Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën.

Gjoni 17:5 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:5 (ALB) »
Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota.

Zbulesa 19:13 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 19:13 (ALB) »
Dhe ishte i veshur me një rrobe të ngjyer në gjak; dhe emri i tij quhet: "Fjala e Perëndisë".

Kolosianëve 1:17 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:17 (ALB) »
Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të.

1 Gjonit 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 1:1 (ALB) »
Atë që ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, atë që pamë me sytë tanë, atë që vështruam dhe që duart tona e prekën lidhur me Fjalën e jetës

Zbulesa 22:13 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:13 (ALB) »
Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit.”

Gjoni 1:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:14 (ALB) »
Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.

Gjoni 1:2 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:2 (ALB) »
Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë.

Zbulesa 1:8 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:8 (ALB) »
“Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi,” thotë Zoti “që është dhe që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi.”

Gjoni 10:30 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:30 (ALB) »
Unë dhe Ati jemi një.”

Filipianëve 2:6 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:6 (ALB) »
i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë,

Fjalët e urta 8:22 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 8:22 (ALB) »
Zoti më zotëroi në fillim të rrugës së tij, përpara veprave të tij më të lashta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »