Ê-phê-sô 6:13 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ê-phê-sô 6:13 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ê-phê-sô 6:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ê-phê-sô 6:13 VIE

Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ê-phê-sô 6:13 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ê-phê-sô 6:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ê-phê-sô 6:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ê-phê-sô 6:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ê-phê-sô 6:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ê-phê-sô 6:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ê-phê-sô 6:13 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ê-phê-sô 6:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ê-phê-sô 6:13 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Cô-rinh-tô 10:4 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 10:4 (VIE) »
Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy:

Ê-phê-sô 6:11 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 6:11 (VIE) »
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.

Lu-ca 21:36 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 21:36 (VIE) »
Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.

Ê-phê-sô 5:16 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 5:16 (VIE) »
Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Ma-la-ki 3:2 VIE Bible Verse Image
Ma-la-ki 3:2 (VIE) »
Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt.

Lu-ca 8:13 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 8:13 (VIE) »
Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách đến, thì họ tháo lui.

Khải Huyền 3:10 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 3:10 (VIE) »
Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.

Giảng Sư 12:1 VIE Bible Verse Image
Giảng Sư 12:1 (VIE) »
Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng;

Ê-phê-sô 5:6 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 5:6 (VIE) »
Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch.

A-mốt 6:3 VIE Bible Verse Image
A-mốt 6:3 (VIE) »
Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra, và làm cho ngôi bạo ngược gần lại!

Cô-lô-se 4:12 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 4:12 (VIE) »
Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Khải Huyền 6:17 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 6:17 (VIE) »
Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 6:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 6:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 6:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 6:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 6:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 6:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 6:13 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 6:13 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 6:13 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 6:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 6:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 6:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 6:13 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Efesianëve 6:13 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 6:13 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 6:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 6:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 6:13 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 6:13 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »