Khải Huyền 1:5 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Khải Huyền 1:5 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Khải Huyền 1:5 VIE Mobile Phone Wallpaper - lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là - Mobile Bible Verse Wallpaper

Khải Huyền 1:5 VIE

lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Khải Huyền 1:5 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Khải Huyền 1:5 VIE Mobile Phone Wallpaper - lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Khải Huyền 1:5 VIE Mobile Phone Wallpaper - lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Khải Huyền 1:5 VIE Mobile Phone Wallpaper - lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Khải Huyền 1:5 VIE Mobile Phone Wallpaper - lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Khải Huyền 1:5 VIE Mobile Phone Wallpaper - lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Khải Huyền 1:5 VIE Mobile Phone Wallpaper - lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Khải Huyền 1:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Khải Huyền 1:5 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Thánh Thi 89:27 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 89:27 (VIE) »
Lại ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, Vua cao hơn hết các vua trên đất.

Khải Huyền 17:14 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 17:14 (VIE) »
Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.

1 Giăng 1:7 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 1:7 (VIE) »
Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

Hê-bơ-rơ 9:14 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 9:14 (VIE) »
huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!

Cô-lô-se 1:18 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:18 (VIE) »
Aáy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.

1 Phi-rơ 1:19 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:19 (VIE) »
bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,

Công Vụ Các Sứ đồ 26:23 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 26:23 (VIE) »
tức là Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại.

Khải Huyền 3:14 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 3:14 (VIE) »
Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời:

Khải Huyền 19:16 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 19:16 (VIE) »
Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.

1 Giăng 4:10 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 4:10 (VIE) »
Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.

Thánh Thi 72:11 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 72:11 (VIE) »
Phải, hết thảy các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt người; Các nước sẽ phục sự người.

Giăng 18:37 VIE Bible Verse Image
Giăng 18:37 (VIE) »
Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Revelation 1:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Revelation 1:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Revelation 1:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Revelation 1:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Revelation 1:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Apocalypse 1:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Offenbarung 1:5 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
رُؤيا 1:5 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Apocalipse 1:5 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Apocalipsis 1:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Apocalisse 1:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
启 示 录 1:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
启 示 录 1:5 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zbulesa 1:5 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
Jelenések 1:5 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
Åpenbaringen 1:5 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »