1 Korintasve 12:6 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Korintasve 12:6 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Korintasve 12:6 ALB - Dhe ka larmi veprimtarish por është i njejti - Bible Verse Picture

1 Korintasve 12:6 ALB

Dhe ka larmi veprimtarish por është i njejti Perëndi i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Korintasve 12:6 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Korintasve 12:6 ALB - Dhe ka larmi veprimtarish por është i njejti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Korintasve 12:6 ALB - Dhe ka larmi veprimtarish por është i njejti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Korintasve 12:6 ALB - Dhe ka larmi veprimtarish por është i njejti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Korintasve 12:6 ALB - Dhe ka larmi veprimtarish por është i njejti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Korintasve 12:6 ALB - Dhe ka larmi veprimtarish por është i njejti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Korintasve 12:6 ALB - Dhe ka larmi veprimtarish por është i njejti - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Korintasve 12:6 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Korintasve 12:6 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Kolosianëve 1:29 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:29 (ALB) »
për këtë mundohem duke u përpjekur me fuqinë e tij, e cila vepron tek unë me pushtet

Kolosianëve 3:11 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:11 (ALB) »
Këtu nuk ka më Grek e Jud, rrethprerje dhe parrethprerje, Barbar e Skithas, shërbëtor e i lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë.

1 Korintasve 15:28 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:28 (ALB) »
Dhe kur t’i ketë nënshtruar të gjitha, atëherë Biri vetë do t’i nënshtrohet Atij që i nënshtroi të gjitha, që Perëndia të jetë gjithçka në të gjithë.

Jobi 33:29 ALB Bible Verse Image
Jobi 33:29 (ALB) »
Ja, Perëndia e bën këtë dy herë, tri herë me njeriun,

Efesianëve 4:6 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:6 (ALB) »
një Perëndi i vetëm dhe Atë i të gjithëve, që është përmbi të gjithë, në mes të të gjithëve dhe në ju të gjithë.

Efesianëve 1:19 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:19 (ALB) »
dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij,

1 Korintasve 12:11 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 12:11 (ALB) »
Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi Frymë, duke i ndarë gjithsecilit dhunti veç e veç ashtu si do vetë.

1 Korintasve 3:7 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 3:7 (ALB) »
Kështu, pra, as ai që mbjell, as ai që ujit, nuk është gjë, por Perëndia që rrit.

Gjoni 5:17 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:17 (ALB) »
Por Jezusi u përgjigj atyre: “Im Atë vepron deri më tash, e edhe unë veproj.”

Hebrenjve 13:21 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:21 (ALB) »
ju bëftë të përsosur për çdo vepër të mirë, që të kryeni vullnetin e tij, duke punuar te ju atë që është e pëlqyer përpara tij, me anë të Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdi në shekuj të shekujve. Amen.

Filipianëve 2:13 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:13 (ALB) »
sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 12:6 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 12:6 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 12:6 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 12:6 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 12:6 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 12:6 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Cô-rinh-tô 12:6 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 12:6 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 12:6 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 12:6 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 12:6 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Korinthus 12:6 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 12:6 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »