1 Korintasve 6:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Korintasve 6:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Korintasve 6:15 ALB - A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë - Bible Verse Picture

1 Korintasve 6:15 ALB

A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? Të marr, pra, unë gjymtyrët e Krishtit dhe t’i bëj gjymtyrë të një kurve? mos qoftë ashtu!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Korintasve 6:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Korintasve 6:15 ALB - A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Korintasve 6:15 ALB - A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Korintasve 6:15 ALB - A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Korintasve 6:15 ALB - A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Korintasve 6:15 ALB - A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Korintasve 6:15 ALB - A nuk e dini ju se trupat tuaj janë gjymtyrë - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Korintasve 6:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Korintasve 6:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efesianëve 5:30 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:30 (ALB) »
sepse ne jemi gjymtyrë të trupit të tij, të mishit të tij dhe të kockave të tij.

Romakëve 12:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 12:5 (ALB) »
kështu edhe ne, megjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyrë të njeri tjetrit.

1 Korintasve 12:27 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 12:27 (ALB) »
Dhe ju jeni trupi i Krishti dhe gjymtyrët e tij, veç e veç.

Kolosianëve 2:19 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:19 (ALB) »
dhe nuk mbahet te kryet, prej të cilit gjithë trupi, i ushqyer mirë dhe i lidhur i tëri me anë të nyjeve dhe të gjymtyrëve rritet me rritjen e Perëndisë.

Efesianëve 4:15 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:15 (ALB) »
por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti.

Efesianëve 4:12 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:12 (ALB) »
për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit,

1 Korintasve 6:19 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:19 (ALB) »
A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes?

1 Korintasve 11:3 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 11:3 (ALB) »
Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu është Krishti, edhe kreu i gruas është burri; edhe kreu i Krishtit është Perëndia.

Luka 20:16 ALB Bible Verse Image
Luka 20:16 (ALB) »
Ai do të vijë, do t’i vrasë ata vreshtarë dhe do t’ua japë vreshtin të tjerëve.” Por ata, kur e dëgjuan këtë, thanë: “Kështu mos qoftë.”

Romakëve 7:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 7:13 (ALB) »
Ajo gjë, pra, që është e mirë u bë vdekje për mua? Ashtu mos qoftë; por mëkati, që të duket mëkat, me anë të së mirës më pruri vdekjen, që mëkati të bëhet edhe më tepër mëkat nëpërmjet urdhërimit.

Romakëve 3:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:3 (ALB) »
Ç’të thuash atëherë? Në qoftë se disa nuk besuan, mosbesimi i tyre do ta anulojë, vallë, besnikërinë e Perëndisë?

Efesianëve 5:23 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:23 (ALB) »
sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është Shpëtimtari i trupit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 6:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 6:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 6:15 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 6:15 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 6:15 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 6:15 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Cô-rinh-tô 6:15 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 6:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 6:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 6:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 6:15 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Korinthus 6:15 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 6:15 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »