1 Pjetrit 3:20 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Pjetrit 3:20 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Pjetrit 3:20 ALB - që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë - Bible Verse Picture

1 Pjetrit 3:20 ALB

që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë i priste në ditët e Noeut, ndërsa po ndërtohej arka, në të cilën, pak vetë, gjithsejt tetë, shpëtuan nëpërmjet ujit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Pjetrit 3:20 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Pjetrit 3:20 ALB - që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Pjetrit 3:20 ALB - që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Pjetrit 3:20 ALB - që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Pjetrit 3:20 ALB - që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Pjetrit 3:20 ALB - që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Pjetrit 3:20 ALB - që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Pjetrit 3:20 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Pjetrit 3:20 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 11:7 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:7 (ALB) »
Me anë të besimit Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, u frikësua dhe ndërtoi një arkë për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit.

Zanafilla 6:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 6:3 (ALB) »
Dhe Zoti tha: "Fryma im nuk do të hahet gjithnjë me njeriun, sepse në shthurjen e tij ai nuk është veçse mish; ditët e tij do të jenë, pra, njëqind e njëzet vjet".

2 Pjetrit 2:5 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:5 (ALB) »
dhe nuk kurseu botën e lashtë, por shpëtoi bashkë me shtatë të tjerë Noeun, predikues të drejtësisë, kur solli përmbytjen mbi botën e të pabesëve,

Zanafilla 6:5 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 6:5 (ALB) »
Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë.

Zanafilla 8:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 8:18 (ALB) »
Kështu Noeu doli me bijtë e tij, me gruan e tij dhe me gratë e bijve të tij.

Zanafilla 7:13 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 7:13 (ALB) »
Po atë ditë hynë në arkë Noeu dhe bijtë e tij Semi, Kami dhe Jafeti, gruaja e Noeut si dhe tri gratë e bijve të tij me ta;

Zanafilla 6:13 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 6:13 (ALB) »
Dhe Perëndia i tha Noeut: "Kam vendosur t’i jap fund çdo mishi, sepse toka për shkak të njerëzve është plot me dhunë; ja, unë do t’i zhduk bashkë me tokën.

Zanafilla 7:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 7:17 (ALB) »
Dhe përmbytja ra mbi tokë për dyzet ditë me radhë; dhe ujërat u rritën dhe e ngritën arkën lart mbi tokë.

Zanafilla 8:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 8:1 (ALB) »
Pastaj Perëndisë iu kujtua Noeu, të gjitha gjallesat dhe tërë bagëtia që ishte me të në arkë; dhe Perëndia bëri që të fryjë një erë mbi tokë dhe ujërat e ulën lartësinë e tyre.

2 Pjetrit 3:15 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 3:15 (ALB) »
Dhe kini parasysh se durimi i Zotit tonë është në shërbim të shpëtimit, sikurse ju ka shkruar edhe vëllai ynë i dashur Pal, sipas diturisë që iu dha;

Romakëve 2:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:4 (ALB) »
Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prin në pendim?

Romakëve 9:22 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:22 (ALB) »
Dhe çfarë të thuash nëse Perëndia, duke dashur të tregojë zemërimin e tij dhe të bëjë të njohur pushtetin e tij duroi me shumë zemërgjërësi enët e zemërimit që qenë bërë për prishje?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Peter 3:20 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Peter 3:20 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Peter 3:20 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Peter 3:20 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Peter 3:20 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Pierre 3:20 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Petrus 3:20 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
1 ਪਤਰਸ 3:20 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
١ بطرس 3:20 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Pedro 3:20 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Phi-rơ 3:20 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Pedro 3:20 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Pietro 3:20 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 前 书 3:20 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 前 書 3:20 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Petrusbrevet 3:20 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Петра 3:20 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Петра 3:20 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Péter 3:20 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Петрово 3:20 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Peter 3:20 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »