1 Pjetrit 5:12 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Pjetrit 5:12 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Pjetrit 5:12 ALB - Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më - Bible Verse Picture

1 Pjetrit 5:12 ALB

Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më duket një vëlla besnik, duke ju bërë thirrje dhe duke ju dëshmuar se hiri i vërtetë i Perëndisë është ai në të cilin qëndroni.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Pjetrit 5:12 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Pjetrit 5:12 ALB - Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Pjetrit 5:12 ALB - Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Pjetrit 5:12 ALB - Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Pjetrit 5:12 ALB - Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Pjetrit 5:12 ALB - Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Pjetrit 5:12 ALB - Ju shkrova shkurt me anë të Silvanit, që më - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Pjetrit 5:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Pjetrit 5:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 13:22 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:22 (ALB) »
Dhe ju lutem, o vëllezër, ta mbani këtë fjalë këshillimi, sepse ju shkrova shkurt.

Veprat e Apostujve 11:23 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 11:23 (ALB) »
Kur ai arriti, shikoi hirin e Perëndisë, u gëzua dhe i nxiti të gjithë t’i qëndrojnë besnikë Zotit, me dëshirën e zemrës,

1 Korintasve 15:1 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:1 (ALB) »
Tani, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e keni marrë dhe mbi të cilin ju qëndroni,

2 Korintasve 1:19 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:19 (ALB) »
Sepse Biri i Perëndisë, Jezu Krisht, që u predikua ndër ju nga ne, pra, nga unë, nga Silvani dhe nga Timoteu, nuk ka qenë "po" dhe "jo," por ka qenë poo" në atë.

Veprat e Apostujve 20:24 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:24 (ALB) »
Por unë nuk dua t’ia di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa ta kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë.

1 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndinë Atë dhe në Zotin Jezu Krisht: paçi hir dhe paqe prej Perëndisë, Atit tonë, dhe prej Zotit Jezu Krisht.

2 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në Zotin Jezu Krisht:

2 Pjetrit 1:12 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:12 (ALB) »
Prandaj nuk do të lë pas dore t’ju kujtoj vazhdimish këto gjëra, ndonëse ju i dini dhe jeni të patundur në këtë të vërtetë.

2 Pjetrit 2:15 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:15 (ALB) »
Ata, pasi e lanë udhën e drejtë, devijuan duke ndjekur udhën e Balaamit, birit të Beorit, i cili e deshi pagën e paudhësisë,

1 Gjonit 5:9 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:9 (ALB) »
Në qoftë se ne pranojmë dëshminë e njerëzve, dëshmia e Perëndisë është më e madhe, sepse kjo është dëshmia e Perëndisë që ai dha për Birin e tij.

3 Gjonit 1:12 ALB Bible Verse Image
3 Gjonit 1:12 (ALB) »
Për Demetrin të gjithë dëshmojnë, madje edhe vetë e vërteta; edhe ne dëshmojmë për të, dhe ti e di se dëshmia jonë është e vërtetë.

Juda 1:3 ALB Bible Verse Image
Juda 1:3 (ALB) »
Shumë të dashur, ndërsa isha ngulmues që t’ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t’ju shkruaj juve, dhe t’ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u qe trasmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Peter 5:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Peter 5:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Peter 5:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Peter 5:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Peter 5:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Pierre 5:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Petrus 5:12 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
1 ਪਤਰਸ 5:12 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
١ بطرس 5:12 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Pedro 5:12 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Phi-rơ 5:12 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Pedro 5:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Pietro 5:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 前 书 5:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 前 書 5:12 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Petrusbrevet 5:12 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Петра 5:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Петра 5:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Péter 5:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Петрово 5:12 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Peter 5:12 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »