1 Timoteut 6:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Timoteut 6:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Timoteut 6:13 ALB - Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u - Bible Verse Picture

1 Timoteut 6:13 ALB

Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u jep jetë të gjitha gjërave dhe të Krishtit Jezus, i cili, duke dëshmuar përpara Ponc Pilatit, dhe një dëshmi të mirë besimi,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Timoteut 6:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Timoteut 6:13 ALB - Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Timoteut 6:13 ALB - Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Timoteut 6:13 ALB - Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Timoteut 6:13 ALB - Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Timoteut 6:13 ALB - Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Timoteut 6:13 ALB - Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Timoteut 6:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Timoteut 6:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 18:36 ALB Bible Verse Image
Gjoni 18:36 (ALB) »
Jezusi u përgjigj: “Mbretëria ime nuk është e kësaj bote; po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha Judenjve; porse tani mbretëria ime nuk është prej këtej.”

Mateu 27:11 ALB Bible Verse Image
Mateu 27:11 (ALB) »
Dhe Jezusi qëndroi para guvernatorit; dhe qeveritari e pyeti duke thënë: “A je ti mbreti i Judenjve?.” Dhe Jezusi i tha: “Ti po thua!.”

1 Timoteut 5:21 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 5:21 (ALB) »
Unë të vë në be përpara Perëndisë, dhe Zotit Jezu Krisht dhe engjëjve të zgjedhur, që t’i zbatosh këto gjëra pa paragjykime, dhe mos bëj asgjë me anësi.

Zbulesa 1:5 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:5 (ALB) »
dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i parëlinduri prej së vdekurish dhe Princ i mbretërve të dheut.

Zbulesa 3:14 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 3:14 (ALB) »
“Dhe engjëllit të kishës në Laodice shkruaji: këtë thotë Ameni, Dëshmitari besnik dhe i vërtetë, Fillimi i krijesës së Perëndisë.

Gjoni 5:21 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:21 (ALB) »
Në fakt ashtu si ati ringjall të vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe Biri i jep jetën kujtdo që do.

Zbulesa 21:6 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 21:6 (ALB) »
Edhe më tha: “U bë! Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi! Atij që ka etje unë do t’i jap si dhuratë nga burimi i ujit të jetës.

Veprat e Apostujve 17:25 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:25 (ALB) »
dhe as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, hukatje dhe çdo gjë;

Ligji i Përtërirë 32:39 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 32:39 (ALB) »
Tani e shikoni që unë jam Ai dhe që nuk ka Perëndi tjetër përbri meje. Unë të bëj që të vdesësh dhe të jetosh, unë të plagos dhe të shëroj, dhe nuk ka njeri që mund të të lirojë nga dora ime.

Gjoni 14:6 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:6 (ALB) »
Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.

1 Samuelit 2:6 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 2:6 (ALB) »
Zoti të bën të vdesësh dhe të bën të jetosh; të zbret në Sheol dhe të ngjit që andej.

Gjoni 19:11 ALB Bible Verse Image
Gjoni 19:11 (ALB) »
Jezusi u përgjigj: “Ti nuk do të kishe asnjë pushtet përmbi mua, po të mos të qe dhënë prej së larti; prandaj ai që më dorëzoi tek ti ka faj më të madh.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Timothy 6:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Timothy 6:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Timothy 6:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Timothy 6:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Timothy 6:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Timothée 6:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Timotheus 6:13 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Timóteo 6:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Ti-mô-thê 6:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Timoteo 6:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Timoteo 6:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 摩 太 前 书 6:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 摩 太 前 書 6:13 (CUVT) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Тимофію 6:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Timóteus 6:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Тимотей 6:13 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Timoteus 6:13 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »