Gjoni 14:6 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 14:6 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 14:6 ALB - Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe - Bible Verse Picture

Gjoni 14:6 ALB

Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 14:6 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 14:5 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 14:6 ALB - Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 14:6 ALB - Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 14:6 ALB - Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 14:6 ALB - Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 14:6 ALB - Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 14:6 ALB - Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 14:6 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 14:6 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 4:12 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:12 (ALB) »
Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi.”

Gjoni 10:9 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:9 (ALB) »
Unë jam dera; nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet; do të hyjë, do të dalë dhe do të gjejë kullotë.

Efesianëve 2:18 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:18 (ALB) »
sepse përmes tij që të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të vetme.

Gjoni 11:25 ALB Bible Verse Image
Gjoni 11:25 (ALB) »
Jezusi i tha: “Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdesë do të jetojë.

Gjoni 1:4 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:4 (ALB) »
Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve.

1 Gjonit 5:20 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:20 (ALB) »
Por ne dimë se Biri i Perëndisë erdhi dhe na dha të kuptuarit, që ne të njohim atë që është i Vërteti; dhe ne jemi në të Vërtetin, në Birin e tij Jezu Krisht; ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme.

Gjoni 1:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:14 (ALB) »
Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.

1 Gjonit 5:11 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:11 (ALB) »
Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në Birin e tij.

Isaia 35:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 35:8 (ALB) »
Aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që do të quhet "rruga e shenjtë"; asnjë i papastër nuk do të kalojë nëpër të; ajo do të jetë vetëm për ata që e ndjekin; edhe mendjeshkurtërit nuk do të mund të humbasin.

Gjoni 1:17 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:17 (ALB) »
Sepse Ligji u dha nëpërmjet Moisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit.

Hebrenjve 7:25 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 7:25 (ALB) »
prandaj edhe mund të shpëtojë plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta.

1 Pjetrit 3:18 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:18 (ALB) »
sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. U vra në mish, por u ngjall nga Fryma,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 14:6 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 14:6 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 14:6 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 14:6 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 14:6 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 14:6 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 14:6 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 14:6 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 14:6 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 14:6 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 14:6 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 14:6 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 14:6 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 14:6 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 14:6 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 14:6 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 14:6 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 14:6 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 14:6 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 14:6 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 14:6 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 14:6 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »