2 Korintasve 1:9 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 1:9 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 1:9 ALB - Për më tepër ne e kishim në veten tonë - Bible Verse Picture

2 Korintasve 1:9 ALB

Për më tepër ne e kishim në veten tonë vendimin e vdekjes, që të mos besonim në veten tonë, por në Perëndinë që ringjall të vdekurit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 1:9 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 1:9 ALB - Për më tepër ne e kishim në veten tonë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 1:9 ALB - Për më tepër ne e kishim në veten tonë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 1:9 ALB - Për më tepër ne e kishim në veten tonë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 1:9 ALB - Për më tepër ne e kishim në veten tonë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 1:9 ALB - Për më tepër ne e kishim në veten tonë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 1:9 ALB - Për më tepër ne e kishim në veten tonë - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 1:9 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 1:9 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 4:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:17 (ALB) »
(siç është shkruar: “Unë të kam caktuar atin e shumë kombeve”), është ati i të gjithë neve para Perëndisë që ai besoi, i cili i jep jetë të vdekurve dhe thërret gjërat që nuk janë sikur të ishin.

2 Korintasve 4:7 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 4:7 (ALB) »
Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte që epërsia pashoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne.

2 Korintasve 3:5 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 3:5 (ALB) »
jo se jemi të aftë prej vetiu të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë vjen nga Perëndia,

Jobi 40:14 ALB Bible Verse Image
Jobi 40:14 (ALB) »
Atëherë edhe unë do të lëvdoj, sepse dora jote e djathtë të ka siguruar fitore.

Hebrenjve 11:19 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:19 (ALB) »
sepse Abrahami mendonte se Perëndia ishte i fuqishëm sa ta ringjallte edhe prej së vdekurish; prej të cilëve edhe e mori atë përsëri si një lloj figure.

Luka 18:9 ALB Bible Verse Image
Luka 18:9 (ALB) »
Ai tha edhe këtë shëmbëlltyre për disa që pretendonin se ishin të drejtë dhe i përbuznin të tjerët.

Psalmet 44:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 44:5 (ALB) »
Me anën tënde do të përmbysim armiqtë tanë; në emër tënd do të shkelim ata që ngrihen kundër nesh.

2 Korintasve 12:7 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 12:7 (ALB) »
Dhe, që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, m’u dha një gjëmb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madh.

Ezekieli 37:1 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 37:1 (ALB) »
Dora e Zotit u ndodh mbi mua, më çoi jashtë në Frymën e Zotit, dhe më lëshoi në mes të një lugine që ishte plot me kocka.

Fjalët e urta 28:26 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 28:26 (ALB) »
Kush i beson zemrës së tij është budalla, por ai që ecën me urtësi do të shpëtojë.

Jeremia 9:23 ALB Bible Verse Image
Jeremia 9:23 (ALB) »
Kështu thotë Zoti: "I dituri të mos lavdërohet me diturinë e tij, njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij, i pasuri të mos lavdërohet me pasurinë e tij.

Psalmet 22:29 ALB Bible Verse Image
Psalmet 22:29 (ALB) »
Gjithë të pasurit e dheut do të hanë dhe do të të adhurojnë; të gjithë ata që zbresin në pluhur dhe që nuk arrijnë të mbahen gjallë do të përkulen para teje.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 1:9 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 1:9 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 1:9 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 1:9 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 1:9 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 1:9 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 1:9 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 1:9 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 1:9 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 1:9 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 1:9 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 1:9 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 1:9 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 1:9 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 1:9 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »