2 Korintasve 4:7 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 4:7 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 4:7 ALB - Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte - Bible Verse Picture

2 Korintasve 4:7 ALB

Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte që epërsia pashoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 4:7 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 4:7 ALB - Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 4:7 ALB - Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 4:7 ALB - Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 4:7 ALB - Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 4:7 ALB - Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 4:7 ALB - Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 4:7 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 4:7 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 3:5 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 3:5 (ALB) »
jo se jemi të aftë prej vetiu të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë vjen nga Perëndia,

2 Korintasve 5:1 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:1 (ALB) »
Ne e dimë në fakt se, në qoftë se kjo çadër, vendbanimi ynë tokësor, prishet, ne kemi një godinë nga Perëndia, një banesë të përjetshme, në qiej, që nuk është bërë nga dorë njeriu.

Efesianëve 2:8 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:8 (ALB) »
Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë,

1 Korintasve 1:28 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:28 (ALB) »
dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara, edhe gjërat që nuk janë, për të asgjësuar ato që janë,

Kolosianëve 2:3 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:3 (ALB) »
ku janë fshehur të gjitha thesaret e diturisë dhe të njohjes.

Vajtimet 4:2 ALB Bible Verse Image
Vajtimet 4:2 (ALB) »
Bijtë e çmuar të Sionit që çmoheshin si ar i kulluar, vallë si u konsideruan si enë prej balte, si punë e kryer nga duart e poçarit?

1 Korintasve 2:3 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 2:3 (ALB) »
Edhe unë kam qenë te ju me dobësi, me frikë dhe drithërimë të madhe.

Efesianëve 1:19 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:19 (ALB) »
dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij,

Kolosianëve 1:27 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:27 (ALB) »
të cilëve Perëndia deshi t’ua bëjë të njohur cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër johebrenjtë, që është Krishti në ju, shpresë lavdie,

Efesianëve 3:8 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:8 (ALB) »
Mua, më të voglit nga të gjithë shenjtorët, m’u dha ky hir për të shpallur midis johebrenjve pasuritë e papërshkrueshme të Krishtit,

2 Korintasve 10:10 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 10:10 (ALB) »
Sepse dikush thotë: “Letrat e tij janë të ashpra dhe të fuqishme, kurse paraqitja e tij trupore është e dobët, dhe fjala e tij ka pak peshë.”

2 Korintasve 12:7 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 12:7 (ALB) »
Dhe, që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, m’u dha një gjëmb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madh.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 4:7 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 4:7 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 4:7 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 4:7 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 4:7 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 4:7 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 4:7 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 4:7 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 4:7 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 4:7 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 4:7 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 4:7 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 4:7 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 4:7 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 4:7 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »