2 Korintasve 2:11 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 2:11 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 2:11 ALB - që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë - Bible Verse Picture

2 Korintasve 2:11 ALB

që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë qëllimet e tij.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 2:11 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 2:11 ALB - që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 2:11 ALB - që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 2:11 ALB - që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 2:11 ALB - që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 2:11 ALB - që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 2:11 ALB - që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 2:11 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 2:11 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Pjetrit 5:8 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:8 (ALB) »
Jini të përmbajtur, rrini zgjuar; sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë.

2 Korintasve 11:3 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 11:3 (ALB) »
Por druaj se, ashtu si gjarpëri e gënjeu Evën me dinakërinë e tij, kështu edhe mendja juaj të mos prishet duke u shmangur nga thjeshtësia ndaj Krishtit.

Efesianëve 6:11 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 6:11 (ALB) »
Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit,

Luka 22:31 ALB Bible Verse Image
Luka 22:31 (ALB) »
Edhe Zoti tha: “Simon, Simon, ja, Satani ka kërkuar t’ju shoshë ashtu siç shoshet gruri.

Mateu 4:10 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:10 (ALB) »
Atëherë Jezusi i tha: “Shporru, Satan, sepse është shkruar: "Adhuro Zotin, Perëndinë tënde, dhe shërbeji vetëm atij".”

2 Korintasve 4:4 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 4:4 (ALB) »
të cilëve perëndia i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre që nuk besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata.

Zbulesa 12:9 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 12:9 (ALB) »
Kështu dragoi i madh, gjarpëri i lashtë, që është quajtur djall, edhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë; me të u hodhën edhe engjëjt e tij.

2 Korintasve 11:14 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 11:14 (ALB) »
Dhe nuk është për t’u çuditur, sepse Satanai vet shndërrohet në engjëll drite.

Jobi 2:3 ALB Bible Verse Image
Jobi 2:3 (ALB) »
"A e vure re shërbëtorin tim Job? Sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t’i largohet së keqes. Ai qëndron i patundur në ndershmërinë e tij, megjithëse ti më ke nxitur kundër tij për ta shkatërruar pa asnjë shkak".

1 Kronikave 21:1 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 21:1 (ALB) »
Por Satanai u ngrit kundër Izraelit dhe e nxiti Davidin të bënte regjistrimin e popullit të Izraelit.

1 Korintasve 7:5 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 7:5 (ALB) »
Mos ia privoni njëri-tjetrit, rveç në qoftë se jeni marrë vesh, për një farë kohe, që t’i kushtoheni agjërimit dhe lutjes, dhe përsëri ejani bashkë që të mos ju tundojë Satani për shkak të mungesës së vetkontrollit tuaj.

Veprat e Apostujve 1:25 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:25 (ALB) »
për të marrë shortin e kësaj shërbese dhe apostullimin, nga i cili Juda u largua për të shkuar në vendin e tij.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 2:11 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 2:11 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 2:11 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 2:11 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 2:11 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 2:11 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 2:11 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 2:11 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 2:11 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 2:11 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 2:11 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 2:11 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 2:11 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »