2 Korintasve 4:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 4:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 4:5 ALB - Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por - Bible Verse Picture

2 Korintasve 4:5 ALB

Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por Jezu Krishtin, Zotin, dhe jemi shërbëtorët tuaj për hir të Jezu Krishtit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 4:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 4:5 ALB - Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 4:5 ALB - Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 4:5 ALB - Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 4:5 ALB - Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 4:5 ALB - Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 4:5 ALB - Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 4:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 4:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 1:24 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:24 (ALB) »
Jo se kemi pushtet mbi besimin tuaj, por jemi bashkëpunëtorët e gëzimit tuaj, sepse për shkak të besimit ju qëndroni të patundur.

1 Thesalonikasve 2:5 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 2:5 (ALB) »
Ne, pra, nuk kemi përdorur kurrë, sikurse e dini mirë, fjalë lajkatuese, dhe as nuk jemi nisur nga motive lakmie; Perëndia është dëshmitar.

1 Korintasve 1:23 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:23 (ALB) »
por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, skandal për Judenjtë dhe marrëzi për Grekët,

2 Pjetrit 2:3 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:3 (ALB) »
Dhe në lakminë e tyre do t’ju shfrytëzojnë me fjalë të shpifura, por ndëshkimi i tyre që moti nuk vonon dhe shkatërrimi i tyre nuk po dremit.

1 Pjetrit 5:2 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:2 (ALB) »
ruani tufën e Perëndisë që është midis jush, duke e mbikqyrur jo me detyrim, por me dëshirë, jo për përfitim të pandershëm, po me vullnet të mirë,

1 Korintasve 2:2 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 2:2 (ALB) »
sepse e vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju, veç Jezu Krishtit edhe atë të kryqëzuar.

1 Korintasve 1:13 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:13 (ALB) »
Vallë i ndarë qenka Krishti? Mos Pali u kryqëzua për ju? Apo ju u pagëzuat në emër të Palit?

1 Korintasve 8:6 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 8:6 (ALB) »
për ne s’ka veçse një Perëndi, Ati nga i cili janë të gjitha gjërat dhe ne në të; dhe një Zot, Jezu Krishti, me anë të të cilit janë të gjitha gjërat, dhe ne jetojmë me anë të tij.

1 Korintasve 3:5 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 3:5 (ALB) »
Kush është, pra, Pali dhe kush është Apoli, veçse shërbëtor me anë të të cilëve ju besuat, edhe ashtu si Zoti i dha gjithsecilit?

1 Korintasve 12:3 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 12:3 (ALB) »
Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në Frymën e Shenjtë nuk thotë: “Mallkuar qoftë Jezusi!”; edhe asnjë nuk mund të thotë: “Jezusi është Zot,” veç se në Frymën e Shenjtë.

2 Korintasve 1:19 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:19 (ALB) »
Sepse Biri i Perëndisë, Jezu Krisht, që u predikua ndër ju nga ne, pra, nga unë, nga Silvani dhe nga Timoteu, nuk ka qenë "po" dhe "jo," por ka qenë poo" në atë.

2 Korintasve 5:14 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:14 (ALB) »
Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në konkluzionin se, në qoftë se një ka vdekur për të gjithë, të gjithë, pra, kanë vdekur;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 4:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 4:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 4:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 4:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 4:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 4:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 4:5 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 4:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 4:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 4:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 4:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 4:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 4:5 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 4:5 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 4:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »