2 Korintasve 6:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 6:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 6:15 ALB - Dhe ç’harmoni ka Krishti me Belialin? Ose - Bible Verse Picture

2 Korintasve 6:15 ALB

Dhe ç’harmoni ka Krishti me Belialin? Ose ç’pjesë ka besimtari me jobesimtarin?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 6:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 6:15 ALB - Dhe ç’harmoni ka Krishti me Belialin? Ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 6:15 ALB - Dhe ç’harmoni ka Krishti me Belialin? Ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 6:15 ALB - Dhe ç’harmoni ka Krishti me Belialin? Ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 6:15 ALB - Dhe ç’harmoni ka Krishti me Belialin? Ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 6:15 ALB - Dhe ç’harmoni ka Krishti me Belialin? Ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 6:15 ALB - Dhe ç’harmoni ka Krishti me Belialin? Ose - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 6:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 6:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Mbretërve 18:21 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 18:21 (ALB) »
Atëherë Elia iu afrua tërë popullit dhe tha: "Deri kur do të lëkundeni midis dy mendimeve? Në qoftë se Zoti është Perëndia, shkoni pas tij; por në qoftë se përkundrazi është Baali, atëherë ndiqni atë". Populli nuk tha asnjë fjalë.

1 Korintasve 10:20 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 10:20 (ALB) »
Jo, por them se gjërat që flijojnë johebrenjtë, ua flijojnë demonëve dhe jo Perëndisë; tani unë nuk dua që ju të keni pjesë me demonët.

1 Gjonit 5:11 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:11 (ALB) »
Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në Birin e tij.

1 Samuelit 5:2 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 5:2 (ALB) »
pastaj Filistejtë e morën arkën e Perëndisë, e çuan në tempullin e Dagonit dhe e vendosën pranë Dagonit.

Esdra 4:3 ALB Bible Verse Image
Esdra 4:3 (ALB) »
Por Zorobabeli, Jeshua dhe krerët e tjerë të shtëpive atërore të Izraelit iu përgjigjën atyre: "Nuk keni asnjë të drejtë të ndërtoni me ne një shtëpi, Perëndisë tonë, por ne vetë do ti ndërtojmë Zotit, Perëndisë së Izraelit, ashtu si na ka urdhëruar mbreti Kir, mbret i Persisë".

Marku 16:16 ALB Bible Verse Image
Marku 16:16 (ALB) »
ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar.

Veprat e Apostujve 5:14 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:14 (ALB) »
Kështu Zotit i shtohej një numër gjithnjë e më i madh besimtarësh, turma burrash dhe grash,

Veprat e Apostujve 8:20 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 8:20 (ALB) »
Por Pjetri i tha: “Le të humbasë paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta blesh me para dhuratën e Perëndisë.

1 Timoteut 5:8 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 5:8 (ALB) »
Por në qoftë se dikush nuk kujdeset për të vetët, dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jobesimtar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 6:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 6:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 6:15 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 6:15 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 6:15 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 6:15 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 6:15 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 6:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 6:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 6:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 6:15 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 6:15 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 6:15 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »