Efesianëve 2:8 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 2:8 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 2:8 ALB - Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të - Bible Verse Picture

Efesianëve 2:8 ALB

Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 2:8 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 2:8 ALB - Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 2:8 ALB - Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 2:8 ALB - Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 2:8 ALB - Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 2:8 ALB - Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 2:8 ALB - Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 2:8 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 2:8 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 3:22 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:22 (ALB) »
madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim;

Efesianëve 2:5 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:5 (ALB) »
edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin (ju jeni të shpëtuar me anë të hirit),

Romakëve 4:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:16 (ALB) »
Prandaj trashëgimia është nëpërmjet besimit; në këtë mënyrë ajo është nëpërmjet hirit, me qëllim që premtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për atë që është nga ligji, por edhe për atë që vjen nga besimi i Abrahamit, i cili

Jakobit 1:16 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:16 (ALB) »
Mos u mashtroni, vëllezërit e mi shumë të dashur;

Gjoni 1:12 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:12 (ALB) »
por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,

Romakëve 10:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:9 (ALB) »
sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh.

Romakëve 10:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:17 (ALB) »
Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.

Gjoni 6:37 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:37 (ALB) »
Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë; dhe atë që vjen tek unë, unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë,

Veprat e Apostujve 16:31 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 16:31 (ALB) »
Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote.”

Gjoni 4:10 ALB Bible Verse Image
Gjoni 4:10 (ALB) »
Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Po ta njihje ti dhuratën e Perëndisë dhe kush është ai që të thotë: "Më jep të pi!," ti vetë do të kërkoje nga ai dhe ai do të të jepte ujë të gjallë.”

Gjoni 5:24 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:24 (ALB) »
Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.

Marku 16:16 ALB Bible Verse Image
Marku 16:16 (ALB) »
ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 2:8 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 2:8 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 2:8 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 2:8 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 2:8 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 2:8 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 2:8 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 2:8 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 2:8 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 2:8 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 2:8 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 2:8 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 2:8 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 2:8 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 2:8 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 2:8 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 2:8 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 2:8 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 2:8 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »