Veprat e Apostujve 16:31 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 16:31 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 16:31 ALB - Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 16:31 ALB

Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 16:31 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 16:31 ALB - Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 16:31 ALB - Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 16:31 ALB - Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 16:31 ALB - Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 16:31 ALB - Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 16:31 ALB - Dhe ata i thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 16:31 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 16:31 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 3:36 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:36 (ALB) »
Kush beson në Birin ka jetë të përjetshme, kurse kush nuk i bindet Birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të.”

Gjoni 1:12 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:12 (ALB) »
por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,

Veprat e Apostujve 2:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:38 (ALB) »
Atëherë Pjetri u tha atyre: “Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Romakëve 10:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:9 (ALB) »
sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh.

Galatasve 3:26 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:26 (ALB) »
sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anë të besimit te Jezu Krishti.

Veprat e Apostujve 11:13 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 11:13 (ALB) »
Ai na tregoi se si kishte parë një engjëll që u paraqit në shtëpinë e tij dhe i tha: "Dërgo njerëz në Jope dhe thirre Simonin, të mbiquajtur Pjetër.

Marku 16:16 ALB Bible Verse Image
Marku 16:16 (ALB) »
ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar.

Gjoni 11:25 ALB Bible Verse Image
Gjoni 11:25 (ALB) »
Jezusi i tha: “Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdesë do të jetojë.

Isaia 45:22 ALB Bible Verse Image
Isaia 45:22 (ALB) »
Kthehuni nga unë dhe do të shpëtoni, ju mbarë skaje të tokës. Sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër.

Zanafilla 17:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:7 (ALB) »
Dhe do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje, si dhe me pasardhësit e tu, nga një brez në një brez tjetër; kjo do të jetë një besëlidhje e përjetshme, me të cilën unë do të marr përsipër të jem Perëndia yt dhe i pasardhësve të tu mbas teje.

Veprat e Apostujve 18:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:8 (ALB) »
Dhe Krispi, kreu i sinagogës, besoi te Zoti me gjithë shtëpinë e tij; edhe shumë Korintas, duke dëgjuar Palin, besuan dhe u pagëzuan.

Efesianëve 2:7 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:7 (ALB) »
për të treguar në epokat që do të vijnë pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 16:31 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 16:31 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 16:31 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 16:31 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 16:31 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 16:31 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 16:31 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 16:31 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 16:31 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 16:31 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 16:31 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 16:31 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 16:31 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 16:31 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 16:31 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 16:31 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »