Efesianëve 6:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 6:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 6:1 ALB - Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, - Bible Verse Picture

Efesianëve 6:1 ALB

Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 6:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 6:1 ALB - Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 6:1 ALB - Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 6:1 ALB - Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 6:1 ALB - Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 6:1 ALB - Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 6:1 ALB - Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 6:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 6:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Kolosianëve 3:20 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:20 (ALB) »
Ju bij, binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin.

Fjalët e urta 23:22 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 23:22 (ALB) »
Dëgjo atin tënd që të ka pjellë dhe mos e përçmo nënën tënde kur të jetë plakë.

Fjalët e urta 6:20 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 6:20 (ALB) »
Biri im, ruaje urdhërimin e atit tënd dhe mos harro mësimet e nënës sate.

Fjalët e urta 1:8 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 1:8 (ALB) »
Dëgjo, o biri im, mësimet e atit tënd dhe mos i lër pas dore mësimet e nënes sate,

Kolosianëve 3:16 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:16 (ALB) »
Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet; në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njeri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja!

Ligji i Përtërirë 21:18 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 21:18 (ALB) »
Në qoftë se një burrë ka një fëmijë kokëfortë dhe rebel që nuk i bindet as zërit të babait, as atij të nënës dhe me gjithëse e kanë ndëshkuar, nuk u bindet atyre,

Efesianëve 6:5 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 6:5 (ALB) »
Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj sipas mishit me druajtje dhe dridhje, në thjeshtësinë e zemrës suaj, porsi Krishtit,

Levitiku 19:3 ALB Bible Verse Image
Levitiku 19:3 (ALB) »
Secili prej jush të respektojë nënën dhe atin e tij, po kështu të respektojë të shtunat e mia. Unë jam Zoti Perëndia juaj.

Romakëve 12:2 ALB Bible Verse Image
Romakëve 12:2 (ALB) »
Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.

Jobi 33:27 ALB Bible Verse Image
Jobi 33:27 (ALB) »
Duke iu drejtuar njerëzve, do të thotë: "Kam mëkatuar dhe kam shkelur drejtësinë, dhe nuk u ndëshkova siç e meritoja.

Romakëve 7:12 ALB Bible Verse Image
Romakëve 7:12 (ALB) »
Kështu ligji është i shenjtë, dhe urdhërimi i shenjtë, i drejtë dhe i mirë.

Osea 14:9 ALB Bible Verse Image
Osea 14:9 (ALB) »
Kush është i urtë, t’u kushtojë kujdes këtyre gjërave. Kush ka mend le t’i kuptoje ato. Sepse rrugët e Zotit janë të drejta; të drejtët do të ecin nëpër to, por shkelësit do të rrëzohen.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 6:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 6:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 6:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 6:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 6:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 6:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 6:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 6:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 6:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 6:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 6:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 6:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 6:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 6:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 6:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 6:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 6:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 6:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 6:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »