Efesianëve 3:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 3:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 3:13 ALB - Për këtë arsye ju lutem që të mos - Bible Verse Picture

Efesianëve 3:13 ALB

Për këtë arsye ju lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia që vuaj për ju, e cila është lavdia juaj.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 3:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 3:13 ALB - Për këtë arsye ju lutem që të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 3:13 ALB - Për këtë arsye ju lutem që të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 3:13 ALB - Për këtë arsye ju lutem që të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 3:13 ALB - Për këtë arsye ju lutem që të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 3:13 ALB - Për këtë arsye ju lutem që të mos - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 3:13 ALB - Për këtë arsye ju lutem që të mos - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 3:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 3:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efesianëve 3:1 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:1 (ALB) »
Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosuri i Jezu Krishtit për ju johebrenjtë,

2 Korintasve 1:6 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:6 (ALB) »
Dhe, nëse jemi të pikëlluar, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj; nëse jemi të ngushëlluar, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj, që veprojnë në mënyrë të efektshme që të duroni të njëjtat vuajtje që heqim edhe neve.

Kolosianëve 1:24 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:24 (ALB) »
Dhe tani gëzohem për vuajtjet e mia të cilat po i heq për shkakun tuaj dhe po e plotësoj në mishin tim atë që u mungon mundimeve të Krishtit për trupin e vet, që është kisha,

Filipianëve 1:12 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:12 (ALB) »
Tani, vëllezër dua ta dini, se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përhapjen e ungjillit,

Isaia 40:30 ALB Bible Verse Image
Isaia 40:30 (ALB) »
Të rinjtë mundohen dhe lodhen, të rinjtë e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen,

2 Thesalonikasve 3:13 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 3:13 (ALB) »
Dhe sa për ju, o vëllezër, mos u lodhni së bëri të mirën.

1 Thesalonikasve 3:2 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 3:2 (ALB) »
dhe dërguam Timoteun, vëllanë tonë dhe shërbenjës të Perëndisë, dhe bashkëpunëtorin tonë në predikimin e ungjillit të Krishtit, që t’ju fuqizojë dhe t’ju japë zemër në besimin tuaj,

Ligji i Përtërirë 20:3 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 20:3 (ALB) »
dhe do t’i thotë: "Dëgjo, Izrael! Sot jeni gatitur për t’u ndeshur me armiqtë tuaj; zemra juaj të mos ju ligështohet; mos kini frikë, mos e humbni dhe mos u trembni para tyre,

Galatasve 6:9 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:9 (ALB) »
Le të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse, po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet.

Veprat e Apostujve 14:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 14:22 (ALB) »
duke fuqizuar shpirtërat e dishepujve dhe duke i këshilluar që të ngulmojnë në besim, dhe duke thënë se me shumë pikëllime duhet të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë.

Sofonia 3:16 ALB Bible Verse Image
Sofonia 3:16 (ALB) »
Atë ditë do të thonë në Jeruzalem: "Mos ki frikë, o Sion, duart e tua mos u dobësofshin!

Hebrenjve 12:3 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 12:3 (ALB) »
Kujtoni, pra, atë që duroi një kundërshtim të tillë nga ana e mëkatarëve kundër tij, që të mos lodheni dhe të ligështoheni në shpirtin tuaj.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 3:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 3:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 3:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 3:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 3:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 3:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 3:13 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 3:13 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 3:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 3:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 3:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 3:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 3:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 3:13 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 3:13 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 3:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 3:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 3:13 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 3:13 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »