Efesianëve 3:20 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 3:20 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 3:20 ALB - Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, - Bible Verse Picture

Efesianëve 3:20 ALB

Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 3:20 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 3:20 ALB - Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 3:20 ALB - Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 3:20 ALB - Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 3:20 ALB - Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 3:20 ALB - Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 3:20 ALB - Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 3:20 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 3:20 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 9:8 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 9:8 (ALB) »
Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t’ju tepërojë për çfarëdo pune të mirë,

Romakëve 4:21 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:21 (ALB) »
plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe i fuqishëm ta bënte.

Jeremia 32:27 ALB Bible Verse Image
Jeremia 32:27 (ALB) »
"Ja, unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishi; a ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua?".

Juda 1:24 ALB Bible Verse Image
Juda 1:24 (ALB) »
Dhe atij që mund t’ju ruajë nga çdo rrëzim dhe t’ju nxjerrë para lavdisë së tij të paqortueshëm dhe me gëzim,

1 Korintasve 2:9 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 2:9 (ALB) »
Por, sikurse është shkruar: “Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë.”

Efesianëve 1:19 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:19 (ALB) »
dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij,

Jeremia 32:17 ALB Bible Verse Image
Jeremia 32:17 (ALB) »
"Ah, Zot, Zot! Ja, ti e sajove qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty.

Hebrenjve 7:25 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 7:25 (ALB) »
prandaj edhe mund të shpëtojë plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta.

Psalmet 36:8 ALB Bible Verse Image
Psalmet 36:8 (ALB) »
ata ngopen me bollëkun e shtëpisë sate, dhe ti u heq etjen në përroin e kënaqësive të tua.

Efesianëve 3:7 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:7 (ALB) »
shërbenjës i të cilit u bëra, sipas dhunëtisë së hirit të Perëndisë që m’u dha në sajë të fuqisë së tij.

Romakëve 16:25 ALB Bible Verse Image
Romakëve 16:25 (ALB) »
Dhe atij që mund t’ju forcojë juve sipas ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, sipas zbulesës së misterit, të mbajtur fshehur prej kohësh të pasosur,

Gjoni 10:29 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:29 (ALB) »
Ati im, që m’i dha, është më i madh se të gjithë; dhe askush nuk mund t’i rrëmbejë nga dora e Atit tim.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 3:20 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 3:20 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 3:20 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 3:20 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 3:20 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 3:20 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 3:20 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 3:20 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 3:20 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 3:20 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 3:20 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 3:20 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 3:20 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 3:20 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 3:20 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 3:20 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 3:20 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 3:20 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 3:20 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »