Habakuku 3:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Habakuku 3:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Habakuku 3:13 ALB - Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për - Bible Verse Picture

Habakuku 3:13 ALB

Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për të shpëtuar të vajosurin tënd; ti ke goditur kokën e shtëpisë së të pabesit, duke e nxjerrë lakuriq nga themelet e deri lart.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Habakuku 3:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Habakuku 3:13 ALB - Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Habakuku 3:13 ALB - Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Habakuku 3:13 ALB - Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Habakuku 3:13 ALB - Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Habakuku 3:13 ALB - Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Habakuku 3:13 ALB - Ke dalë për të shpëtuar popullin tënd, për - Bible Verse Picture
View New Tab

Habakuku 3:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Habakuku 3:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 110:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 110:6 (ALB) »
Ai do të gjykojë kombet, do t’i mbushë me kufoma dhe do të zhdukë qeveritarët e pjesës më të madhe të tokës.

Psalmet 105:15 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:15 (ALB) »
dhe tha: "Mos prekni të vajosurit e mi dhe mos bëni asnjë të keqe profetëve të mi".

Psalmet 105:26 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:26 (ALB) »
Atëherë ai dërgoi Moisiun, shërbëtorin e tij, dhe Aaronin që ai kishte zgjedhur.

Psalmet 28:8 ALB Bible Verse Image
Psalmet 28:8 (ALB) »
Zoti është forca e popullit të tij, dhe streha e shpëtimit për të vajosurin e tij.

Psalmet 68:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 68:7 (ALB) »
O Perëndi, kur dole përpara popullit tënd, kur marshove nëpër shkretëtirë. (Sela)

Eksodi 14:13 ALB Bible Verse Image
Eksodi 14:13 (ALB) »
Por Moisiu i tha popullit: "Mos kini frikë, qëndroni dhe çlirimi do të vijë nga Zoti, i cili do ta bëjë sot për ju; sepse Egjiptasit që shihni sot, nuk do t’i shihni më kurrë.

Psalmet 77:20 ALB Bible Verse Image
Psalmet 77:20 (ALB) »
Ti e udhëheq popullin tënd si një kope me dorën e Moisiut dhe të Aaronit.

Psalmet 68:19 ALB Bible Verse Image
Psalmet 68:19 (ALB) »
I bekuar qoftë Zoti, që për ditë mbart barrat tona; ai është Perëndia i shpëtimit tonë. (Sela)

Psalmet 99:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 99:6 (ALB) »
Moisiu dhe Aaroni qenë ndër priftërinjtë e tij, dhe Samueli ndër ata që përmendën emrin e tij; ata iu drejtuan Zotit dhe ai iu përgjigj atyre.

Psalmet 20:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 20:6 (ALB) »
Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e tij; do t’i përgjigjet nga qielli i tij i shenjtë me forcën shpëtimtare të dorës së tij të djathtë.

Psalmet 89:19 ALB Bible Verse Image
Psalmet 89:19 (ALB) »
Ti i fole atëherë në vegim të dashurit tënd dhe the: "Ndihmova një të fuqishëm, përlëvdova një të zgjedhur nga populli.

Psalmet 18:37 ALB Bible Verse Image
Psalmet 18:37 (ALB) »
I kam ndjekur armiqtë e mi dhe i kam arritur, nuk jam kthyer prapa para se t’i shkatërroj.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Habakkuk 3:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Habakkuk 3:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Habakkuk 3:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Habakkuk 3:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Habakkuk 3:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Habacuc 3:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Habakuk 3:13 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
חבקוק 3:13 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Habacuque 3:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ha-ba-cúc 3:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Habacuc 3:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Abacuc 3:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哈 巴 谷 书 3:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
哈 巴 谷 書 3:13 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Habackuk 3:13 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Аввакум 3:13 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Авакум 3:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Habakuk 3:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Авакум 3:13 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ハバクク書 3:13 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Habakkuk 3:13 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »