Romakëve 4:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 4:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 4:1 ALB - Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që - Bible Verse Picture

Romakëve 4:1 ALB

Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që ati ynë Abrahami, ka përfituar sipas mishit?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 4:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 4:1 ALB - Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 4:1 ALB - Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 4:1 ALB - Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 4:1 ALB - Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 4:1 ALB - Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 4:1 ALB - Çfarë do të themi, pra, në lidhje me atë që - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 4:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 4:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 51:2 ALB Bible Verse Image
Isaia 51:2 (ALB) »
Shikoni Abrahamin, atin tuaj, dhe Sarën që ju ka lindur, sepse e thirra kur ishte vetëm. E bekova dhe e shumova.

Romakëve 4:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:16 (ALB) »
Prandaj trashëgimia është nëpërmjet besimit; në këtë mënyrë ajo është nëpërmjet hirit, me qëllim që premtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për atë që është nga ligji, por edhe për atë që vjen nga besimi i Abrahamit, i cili

2 Korintasve 11:22 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 11:22 (ALB) »
Janë ata Hebrenj? Jam edhe unë! Janë ata Izraelitë? Jam edhe unë! janë ata pasardhës të Abrahamit? Jam edhe unë.

Veprat e Apostujve 13:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:26 (ALB) »
Vëllezër, bij të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata prej jush që druajnë Perëndinë, juve ju është dërguar fjala e këtij shpëtimi.

Gjoni 8:56 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:56 (ALB) »
Abrahami, ati juaj, ngazëllohej në shpresën që të shihte ditën time; e pa dhe u gëzua.”

Romakëve 8:31 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:31 (ALB) »
Çfarë të themi, pra, për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?

Romakëve 7:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 7:7 (ALB) »
Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? Ashtu mos qoftë! Mëkatin unë nuk do ta kisha njohur, veç se me anë të ligjit; sepse unë nuk do ta kisha njohur lakminë, po të mos thoshte ligji: “Mos lakmo!.”

Gjoni 8:37 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:37 (ALB) »
“Unë e di se jeni pasardhësit e Abrahamit, por ju kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk gjen vend në ju.

Gjoni 8:33 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:33 (ALB) »
Ata iu përgjigjën: “Ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe s’kemi qenë kurrë sk-llevër të askujt; si mund të thuash ti: "Do të bëheni të lirë"?.”

Gjoni 8:53 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:53 (ALB) »
Ti qenke më i madh se ati ynë Abraham, i cili ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur; kush pretendon se je?.”

Luka 16:29 ALB Bible Verse Image
Luka 16:29 (ALB) »
Abrahami u përgjigj: "Kanë Moisiun dhe profetët, le t’i dëgjojnë ata".

Luka 3:8 ALB Bible Verse Image
Luka 3:8 (ALB) »
Bëni, pra, fryte të denja pendimi dhe mos filloni të thoni brenda jush: Ne kemi Abrahamin për Atë,," sepse unë po ju them se Perëndia mund t’i nxjerrë fëmijë Abrahamit edhe nga këta gurë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 4:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 4:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 4:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 4:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 4:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 4:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 4:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 4:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 4:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 4:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 4:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 4:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 4:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 4:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 4:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 4:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 4:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 4:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »