Juda 1:4 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Juda 1:4 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Juda 1:4 ALB - Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që - Bible Verse Picture

Juda 1:4 ALB

Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që qenë shënuar që moti për këtë dënim, të pabesë që e kthejnë hirin e Perëndisë tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi, dhe Zotin tonë Jezu Krisht.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Juda 1:4 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Juda 1:3 (ALB)
Next Verse
Juda 1:5 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Juda 1:4 ALB - Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Juda 1:4 ALB - Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Juda 1:4 ALB - Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Juda 1:4 ALB - Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Juda 1:4 ALB - Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Juda 1:4 ALB - Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që - Bible Verse Picture
View New Tab

Juda 1:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Juda 1:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Galatasve 2:4 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:4 (ALB) »
edhe kjo për shkak të vëllezërve të rremë, që kishin hyrë tinëz, që kishin depërtuar për të përgjuar lirinë tonë që kemi në Krishtin Jezu, që të na robërojnë.

2 Pjetrit 2:1 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:1 (ALB) »
Por ka pasur edhe profetë të rremë midis popullit, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rremë, të cilët do të fusin fshehurazi herezi shkatërruese dhe, duke mohuar Zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatërrim të shpejtë.

2 Pjetrit 2:10 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:10 (ALB) »
sidomos ata që shkojnë pas mishit në lakminë e fëlliqësisë dhe e përbuzin pushtetin. Ata janë të paturpshëm, arrogant dhe nuk druajnë të blasfemojnë dinjitetet;

1 Pjetrit 2:16 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:16 (ALB) »
Silluni si njerëz të lirë, por jo duke për-dorur lirinë si një pretekst për të mbuluar ligësinë, por si shërbëtorë të Perëndisë.

Titi 1:15 ALB Bible Verse Image
Titi 1:15 (ALB) »
Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit dhe për ata që nuk besojnë; madje edhe mendja, edhe ndërgjegja e tyre janë të ndotura.

1 Pjetrit 2:8 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:8 (ALB) »
Duke qenë të pabindur, ata pengohen në fjalë, dhe për këtë ata ishin të caktuar.

1 Gjonit 2:22 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:22 (ALB) »
Kush është gënjeshtari, veçse ai që mohon se Jezus është Krishti? Antikrishti është ai, që mohon Atin dhe Birin.

2 Pjetrit 2:18 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:18 (ALB) »
Sepse duke mbajtur ligjërata jashtë mase të fryra dhe të kota bëjnë për vete, me anë të pasioneve të mishit dhe të paturpësisë, ata që me të vërtetë kishin shpëtuar nga ata që jetojnë në gabim;

2 Timoteut 3:6 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 3:6 (ALB) »
Sepse prej këtyre janë ata që futen nëpër shtëpi dhe i bëjnë për vete femrat e ngarkuara me mëkate, të sunduara nga pasione të ndryshme,

2 Pjetrit 2:5 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:5 (ALB) »
dhe nuk kurseu botën e lashtë, por shpëtoi bashkë me shtatë të tjerë Noeun, predikues të drejtësisë, kur solli përmbytjen mbi botën e të pabesëve,

Titi 2:11 ALB Bible Verse Image
Titi 2:11 (ALB) »
Sepse hiri shpëtues i Perëndisë iu shfaq gjithë njerëzve,

Galatasve 5:13 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:13 (ALB) »
Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por, me dashuri t’i shërbeni njëri-tjetrit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Jude 1:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Jude 1:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Jude 1:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Jude 1:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Jude 1:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jude 1:4 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Judas 1:4 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਹੂਦਾ 1:4 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
যুদের 1:4 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
யூதா 1:4 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
यहूदा 1:4 (MARIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಯೂದನು 1:4 (KANIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Judas 1:4 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giu-đe 1:4 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Judas 1:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giuda 1:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
犹 大 书 1:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
猶 大 書 1:4 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Judasbrevet 1:4 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иуда 1:4 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Юда 1:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Júdás 1:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Юда 1:4 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ユダの手紙 1:4 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Judas 1:4 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »