1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lòng yêu thương của tôi ở với hết - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE

Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lòng yêu thương của tôi ở với hết - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lòng yêu thương của tôi ở với hết - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lòng yêu thương của tôi ở với hết - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lòng yêu thương của tôi ở với hết - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lòng yêu thương của tôi ở với hết - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lòng yêu thương của tôi ở với hết - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

1 Cô-rinh-tô 16:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Cô-rinh-tô 16:24 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ma-thi-ơ 28:20 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 28:20 (VIE) »
và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Ma-thi-ơ 6:13 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 6:13 (VIE) »
Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.

1 Cô-rinh-tô 14:16 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 14:16 (VIE) »
Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe, chẳng hiểu ngươi nói gì, thể nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng “A-men” được?

1 Cô-rinh-tô 16:14 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 16:14 (VIE) »
Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.

1 Cô-rinh-tô 4:14 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 4:14 (VIE) »
Tôi viết những điều nầy, chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu; nhưng để khuyên bảo anh em, cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy.

2 Cô-rinh-tô 12:15 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 12:15 (VIE) »
Về phần tôi, tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm, mà cần phải bị anh em yêu tôi kém.

2 Cô-rinh-tô 11:11 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 11:11 (VIE) »
Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!

Phi-líp 1:8 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 1:8 (VIE) »
Đức Chúa Trời cũng chứng rằng: tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jêsus Christ mà trìu mến anh em.

Khải Huyền 3:19 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 3:19 (VIE) »
Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 16:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 16:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 16:24 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 16:24 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 16:24 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 16:24 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 16:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 16:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 16:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 16:24 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Korintasve 16:24 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Korinthus 16:24 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 16:24 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »