2 Korintasve 5:17 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 5:17 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 5:17 ALB - Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai - Bible Verse Picture

2 Korintasve 5:17 ALB

Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 5:17 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korintasve 5:17 ALB - Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Korintasve 5:17 ALB - Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Korintasve 5:17 ALB - Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Korintasve 5:17 ALB - Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Korintasve 5:17 ALB - Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Korintasve 5:17 ALB - Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Korintasve 5:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 5:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ezekieli 36:26 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 36:26 (ALB) »
Do t’ju jap një zemër të re dhe do të shtie brenda jush një shpirt të ri; do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t’ju jap zemër prej mishi.

Efesianëve 4:22 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:22 (ALB) »
që të zhvisheni, për sa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu i vjetër që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës,

Isaia 43:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 43:18 (ALB) »
"Mos kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat e lashta.

Gjoni 3:3 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:3 (ALB) »
Jezusi iu përgjigj dhe tha: “Në të vërtetë, në të vërtete po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë.”

Psalmet 51:10 ALB Bible Verse Image
Psalmet 51:10 (ALB) »
O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtëri tek unë një frymë të patundur.

Ezekieli 11:19 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 11:19 (ALB) »
Dhe unë do t’ju jap atyre një zemër tjetër dhe do t’u shtie përbrenda një frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemrën prej guri dhe do t’u jap një zemër prej mishi,

Kolosianëve 3:1 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:1 (ALB) »
Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë.

Romakëve 8:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:1 (ALB) »
Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës,

Galatasve 6:15 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:15 (ALB) »
Sepse në Jezu Krishtin as rrethprerja, as parrethprerja s’kanë ndonjë vlerë, por krijesa e re.

Efesianëve 2:10 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:10 (ALB) »
Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to.

Romakëve 8:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:9 (ALB) »
Nëse Fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në Frymë. Por në qoftë se ndokush nuk ka Frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij.

1 Korintasve 1:30 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:30 (ALB) »
Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 5:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 5:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 5:17 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 5:17 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 5:17 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 5:17 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 5:17 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 5:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 5:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 5:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 5:17 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 5:17 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 5:17 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »