1 Korintasve 1:30 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Korintasve 1:30 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Korintasve 1:30 ALB - Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili - Bible Verse Picture

1 Korintasve 1:30 ALB

Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Korintasve 1:30 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Korintasve 1:30 ALB - Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Korintasve 1:30 ALB - Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Korintasve 1:30 ALB - Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Korintasve 1:30 ALB - Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Korintasve 1:30 ALB - Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Korintasve 1:30 ALB - Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Korintasve 1:30 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Korintasve 1:30 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efesianëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:7 (ALB) »
në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurivë së hirit të tij,

Filipianëve 3:9 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 3:9 (ALB) »
dhe që të gjendem në të, duke pasur jo drejtësinë time që është nga ligji, por atë që është nga besimi në Krishtin: drejtësia që është nga Perëndia, me anë të besimit,

Kolosianëve 1:14 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:14 (ALB) »
në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve.

Romakëve 8:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:1 (ALB) »
Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës,

1 Korintasve 1:2 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:2 (ALB) »
kishës së Perëndisë që është në Korint, të shenjtëruarve në Krishtin Jezus, të thirrur shenjtorë, bashkë me të gjithë ata që në çdo vend e thërrasin emrin e Jezu Krishtit, Zotit të tyre dhe tonit:

1 Korintasve 6:11 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:11 (ALB) »
Dhe të tillë ishit disa nga ju; por u latë, por u shenjtëruat, por u shfajësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të Frymës së Perëndisë tonë.

Efesianëve 2:10 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:10 (ALB) »
Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to.

Jeremia 33:16 ALB Bible Verse Image
Jeremia 33:16 (ALB) »
Ato ditë Juda do të shpëtohet dhe Jeruzalemi do të banojë i sigurt. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: "Zoti, drejtësia jonë"".

Gjoni 14:6 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:6 (ALB) »
Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.

Jeremia 23:5 ALB Bible Verse Image
Jeremia 23:5 (ALB) »
"Ja, ditët po vijnë," thotë Zoti, "në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend.

Fjalët e urta 2:6 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 2:6 (ALB) »
Sepse Zoti jep diturinë; nga goja e tij rrjedhin njohuria dhe arsyeja.

1 Korintasve 1:24 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:24 (ALB) »
kurse për ata që janë të thirrur, qofshin Judenj ose Grekë, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndisë dhe diturinë e Perëndisë;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 1:30 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 1:30 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 1:30 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 1:30 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 1:30 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 1:30 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Cô-rinh-tô 1:30 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 1:30 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 1:30 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 1:30 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 1:30 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Korinthus 1:30 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 1:30 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »