Kolosianëve 3:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Kolosianëve 3:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Kolosianëve 3:5 ALB - Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë - Bible Verse Picture

Kolosianëve 3:5 ALB

Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë: kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Kolosianëve 3:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Kolosianëve 3:5 ALB - Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Kolosianëve 3:5 ALB - Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Kolosianëve 3:5 ALB - Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Kolosianëve 3:5 ALB - Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Kolosianëve 3:5 ALB - Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Kolosianëve 3:5 ALB - Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë - Bible Verse Picture
View New Tab

Kolosianëve 3:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Kolosianëve 3:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 8:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:13 (ALB) »
sepse, po të rroni sipas mishit, ju do të vdisni; por, nëse me anë të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni.

Galatasve 5:19 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:19 (ALB) »
Dhe veprat e mishit janë të zbuluar dhe janë: kurorëshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja,

Galatasve 5:24 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:24 (ALB) »
Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij.

1 Korintasve 6:9 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:9 (ALB) »
A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni: as kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburrëruarit, as homoseksualët,

Romakëve 6:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 6:13 (ALB) »
As mos i jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete paudhësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia, si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndinë.

Efesianëve 5:3 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:3 (ALB) »
Por, ashtu si u ka hije shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, as kurnacëri të mos zihet në gojë midis jush;

1 Pjetrit 2:11 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:11 (ALB) »
Shumë të dashur, unë ju këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër shpirtit.

1 Korintasve 6:18 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:18 (ALB) »
Largohuni nga kurvëria! Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, po ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet.

Efesianëve 4:19 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:19 (ALB) »
Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë veten në shthurje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur.

2 Korintasve 12:21 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 12:21 (ALB) »
se mos kur të vijë sërish, Perëndia im do të më përulë në mes tuaj dhe unë do të vajtoj për shumë nga ata që kanë mëkatuar më parë dhe nuk u penduan për fëlliqësinë, kurvërinë dhe shthurjen që praktikuan.

Romakëve 7:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 7:7 (ALB) »
Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? Ashtu mos qoftë! Mëkatin unë nuk do ta kisha njohur, veç se me anë të ligjit; sepse unë nuk do ta kisha njohur lakminë, po të mos thoshte ligji: “Mos lakmo!.”

Marku 7:21 ALB Bible Verse Image
Marku 7:21 (ALB) »
Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Colossians 3:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Colossians 3:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Colossians 3:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Colossians 3:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Colossians 3:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Colossiens 3:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Kolosser 3:5 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Colossenses 3:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Cô-lô-se 3:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Colosenses 3:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Colossesi 3:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
歌 罗 西 书 3:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 羅 西 書 3:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Kolosserbrevet 3:5 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
колоссян 3:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Kolossé 3:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Колосяни 3:5 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Kolosserne 3:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »