Efesianëve 4:19 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 4:19 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 4:19 ALB - Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë - Bible Verse Picture

Efesianëve 4:19 ALB

Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë veten në shthurje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 4:19 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 4:19 ALB - Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 4:19 ALB - Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 4:19 ALB - Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 4:19 ALB - Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 4:19 ALB - Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 4:19 ALB - Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 4:19 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 4:19 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Timoteut 4:2 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 4:2 (ALB) »
që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre,

Romakëve 1:24 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:24 (ALB) »
Prandaj Perëndia ia dorëzoi papastërtsë në epshet e zemrave të tyre, për të çnderuar trupat e tyre në mes vetë atyre,

Kolosianëve 3:5 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:5 (ALB) »
Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë: kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari;

Zbulesa 18:3 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 18:3 (ALB) »
Sepse nga vera e mërisë së kurvërimit të saj kanë pirë të gjitha kombet, dhe mbretërit e dheut me të u kurvëruan, dhe tregtarët e dheut u pasuruan për shkak të luksit të saj të shfrenuar.”

2 Pjetrit 2:22 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:22 (ALB) »
Por atyre u ndodhi ç’ka thotë një fjalë e urtë e vërtetë: “Qeni u kthye në të vjellat e veta,” dhe “dosa e larë u kthye të zhgërryhet në llucë.”

Jobi 15:16 ALB Bible Verse Image
Jobi 15:16 (ALB) »
aq më pak një qenie e neveritshme dhe e korruptuar, njeriu, që e pi paudhësinë sikur të ishte ujë!

Juda 1:11 ALB Bible Verse Image
Juda 1:11 (ALB) »
Mjerë ata, sepse kanë marrë rrugën e Kainit dhe u dhanë pas çoroditjes së Balaamit për fitim dhe mbaruan në rebelim e Koreut.

2 Pjetrit 2:12 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:12 (ALB) »
Por këta, si shtazë pa mend, të lindura nga natyra që të kapen dhe të shkatërrohen, flasin keq për gjërat që nuk i dinë dhe do të asgjësohen në prishjen e tyre, duke marrë kështu shpërblimin e paudhësisë së tyre.

1 Pjetrit 4:3 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 4:3 (ALB) »
Sepse për ne është e mjaftueshme koha e jetës që shkuam për të kënaqur gjërat e dëshiruara nga johebrenjtë, kur ecnim në shthurje, në pasione, në dehje, në teprime, në të ngrëna e në të pira dhe në idhujtari të neveritshme.

Efesianëve 4:17 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:17 (ALB) »
Këtë, pra, po dëshmoj në Zotin: të mos ecni më si po ecin ende johebrenjtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre,

Isaia 56:11 ALB Bible Verse Image
Isaia 56:11 (ALB) »
Janë qen llupës, që nuk ngopen kurrë, janë barinj që nuk kuptojnë asgjë; ndjekin të gjithë rrugën e tyre, secili shikon interesin e vet, për llogari të vet.

Zbulesa 17:1 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 17:1 (ALB) »
Dhe erdhi një nga të shtatë engjëjt që kishin të shtatë kupat, dhe foli me mua dhe më tha: “Eja, do të të tregoj gjyqin e kurvës së madhe që është ulur në ujëra të shumta,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 4:19 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 4:19 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 4:19 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 4:19 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 4:19 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 4:19 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 4:19 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 4:19 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 4:19 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 4:19 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 4:19 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 4:19 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 4:19 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 4:19 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 4:19 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 4:19 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 4:19 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 4:19 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 4:19 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »