Romakëve 7:7 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 7:7 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 7:7 ALB - Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? - Bible Verse Picture

Romakëve 7:7 ALB

Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? Ashtu mos qoftë! Mëkatin unë nuk do ta kisha njohur, veç se me anë të ligjit; sepse unë nuk do ta kisha njohur lakminë, po të mos thoshte ligji: “Mos lakmo!.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 7:7 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 7:7 ALB - Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 7:7 ALB - Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 7:7 ALB - Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 7:7 ALB - Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 7:7 ALB - Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 7:7 ALB - Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 7:7 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 7:7 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 3:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:20 (ALB) »
sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet para tij për veprat e ligjit; me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit.

Eksodi 20:17 ALB Bible Verse Image
Eksodi 20:17 (ALB) »
Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd; nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd".

Ligji i Përtërirë 5:21 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 5:21 (ALB) »
Nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd, as arën, as shërbëtorin, as shërbëtoren, as kaun, as gomarin dhe asnjë send që janë pronë e tij".

Romakëve 7:8 ALB Bible Verse Image
Romakëve 7:8 (ALB) »
Por mëkati, duke marrë shkas nga ky urdhërim, ngjalli në mua çdo lakmi,

Romakëve 4:15 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:15 (ALB) »
sepse ligji prodhon zemërimin; në fakt atje ku nuk ka ligj, nuk ka as shkelje.

Romakëve 13:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 13:9 (ALB) »
Sepse urdhërimet: “Mos shkel kurorë, mos vraj, mos vidh, mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo,” dhe në pastë ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në këtë fjalë: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!.”

1 Korintasve 15:56 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:56 (ALB) »
Edhe gjëmba e vdekjes është mëkati; dhe fuqia e mëkatit është ligji.

Psalmet 19:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 19:7 (ALB) »
Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin; dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriun e thjeshtë.

Romakëve 3:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:5 (ALB) »
Po në qoftë se padrejtësia jonë e vë në pah drejtësinë e Perëndisë, ç’do të themi? Perëndia qënka i padrejtë kur shfren zemërimin e tij? (Unë flas si njeri).

Efesianëve 5:3 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:3 (ALB) »
Por, ashtu si u ka hije shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, as kurnacëri të mos zihet në gojë midis jush;

Romakëve 7:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 7:13 (ALB) »
Ajo gjë, pra, që është e mirë u bë vdekje për mua? Ashtu mos qoftë; por mëkati, që të duket mëkat, me anë të së mirës më pruri vdekjen, që mëkati të bëhet edhe më tepër mëkat nëpërmjet urdhërimit.

Kolosianëve 3:5 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:5 (ALB) »
Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë: kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 7:7 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 7:7 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 7:7 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 7:7 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 7:7 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 7:7 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 7:7 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 7:7 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 7:7 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 7:7 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 7:7 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 7:7 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 7:7 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 7:7 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 7:7 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 7:7 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 7:7 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 7:7 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »