Gjoni 18:28 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 18:28 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 18:28 ALB - Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; - Bible Verse Picture

Gjoni 18:28 ALB

Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; ishte mëngjes herët. Por ata nuk hynë në pretorium, që të mos bëheshin të papastër, por të mund të hanin Pashkën.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 18:28 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 18:27 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 18:28 ALB - Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 18:28 ALB - Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 18:28 ALB - Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 18:28 ALB - Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 18:28 ALB - Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 18:28 ALB - Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 18:28 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 18:28 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 19:9 ALB Bible Verse Image
Gjoni 19:9 (ALB) »
dhe, si u kthye në pretorium, i tha Jezusit: “Nga je ti?.” Por Jezusi nuk i dha kurrfarë përgjigje.

Gjoni 18:33 ALB Bible Verse Image
Gjoni 18:33 (ALB) »
Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thirri Jezusin dhe i tha: “A je ti mbreti i Judenjve?.”

Mateu 27:27 ALB Bible Verse Image
Mateu 27:27 (ALB) »
Atëherë ushtarët e guvernatorit, mbasi e çuan Jezusin në pretoriumin e guvernatorit, mblodhën rreth tij gjithë kohortën.

Marku 15:1 ALB Bible Verse Image
Marku 15:1 (ALB) »
Dhe herët në mëngjes krerët e priftërinjve me pleqtë, skribët dhe gjithë sinedrit bënin këshill, e lidhën Jezusin e çuan jashtë e ia dorëzuan Pilatit.

Veprat e Apostujve 11:3 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 11:3 (ALB) »
duke thënë: “Ti hyre në shtëpi të njerëzve të parrethprerë dhe hëngre me ta!.”

Veprat e Apostujve 10:28 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:28 (ALB) »
Dhe ai u tha atyre: “Ju e dini se nuk është e ligjshme që një Jude të shoqërohet me një të huaj ose të hyjë në shtëpinë e tij; por Perëndia më dëftoi që të mos e quaj asnjë njeri të papastër a të ndotur.

Mikea 2:1 ALB Bible Verse Image
Mikea 2:1 (ALB) »
Mjerë ata që bluajnë në mendje paudhësi dhe projektojnë të keqen mbi shtretërit e tyre; në dritën e mëngjesit e kryejnë, sepse pushteti është në duart e tyre.

Amosi 5:21 ALB Bible Verse Image
Amosi 5:21 (ALB) »
Unë i urrej, i përçmoj festat tuaja, nuk ndiej asnjë gëzim në mbledhjet tuaja solemne.

Jeremia 7:8 ALB Bible Verse Image
Jeremia 7:8 (ALB) »
Ja, ju u besoni fjalëve mashtruese, nga të cilat s’keni fare dobi.

Isaia 1:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:10 (ALB) »
Dëgjoni fjalën e Zotit, o krerë të Sodomës, verini veshin ligjit të Perëndisë tonë, o popull i Gomorrës!

Gjoni 19:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 19:14 (ALB) »
tani ishte dita e përgatitjes së Pashkës, dhe ishte afërsisht ora e gjashtë; dhe u tha Judenjve: “Ja mbreti juaj.”

Gjoni 11:55 ALB Bible Verse Image
Gjoni 11:55 (ALB) »
Dhe Pashka e Judenjve ishte afër dhe shumë veta nga ajo krahinë u ngjitën në Jeruzalem përpara Pashkës për t’u pastruar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 18:28 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 18:28 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 18:28 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 18:28 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 18:28 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 18:28 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 18:28 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 18:28 (BENIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 18:28 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 18:28 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 18:28 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 18:28 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 18:28 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 18:28 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 18:28 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 18:28 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 18:28 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 18:28 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 18:28 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 18:28 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 18:28 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »