1 Korintasve 14:37 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Korintasve 14:37 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Korintasve 14:37 ALB - Në qoftë se dikush mendon se është profet ose - Bible Verse Picture

1 Korintasve 14:37 ALB

Në qoftë se dikush mendon se është profet ose frymëror, le të njohë se ato që po ju shkruaj janë urdhërime të Zotit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Korintasve 14:37 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Korintasve 14:37 ALB - Në qoftë se dikush mendon se është profet ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Korintasve 14:37 ALB - Në qoftë se dikush mendon se është profet ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Korintasve 14:37 ALB - Në qoftë se dikush mendon se është profet ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Korintasve 14:37 ALB - Në qoftë se dikush mendon se është profet ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Korintasve 14:37 ALB - Në qoftë se dikush mendon se është profet ose - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Korintasve 14:37 ALB - Në qoftë se dikush mendon se është profet ose - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Korintasve 14:37 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Korintasve 14:37 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Gjonit 4:6 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 4:6 (ALB) »
Ne jemi prej Perëndisë; kush njeh Perëndinë na dëgjon; kush nuk është prej Perëndisë nuk na dëgjon; nga kjo njohim Frymën e së vërtetës dhe frymën e gabimit.

2 Korintasve 10:7 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 10:7 (ALB) »
A i shihni gjërat sipas pamjes së jashtme? Në qoftë se dikush është i bindur në veten e tij se është i Krishtit, le ta mendojë këtë përsëri nga vetja e tij: sikurse ai është i Krishtit, ashtu edhe ne jemi të Krishtit.

Numrat 24:3 ALB Bible Verse Image
Numrat 24:3 (ALB) »
Atëherë shqiptoi orakullin e tij dhe tha: "Kështu thotë Balaami, bir i Beorit, kështu thotë njeriu, sytë e të cilit janë hapur,

1 Thesalonikasve 4:1 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 4:1 (ALB) »
Sa për të tjerat, pra, vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus që, sikundër morët prej nesh se si duhet të ecni për t’i pëlqyer Perëndisë, kështu të teproni edhe më shumë.

Galatasve 6:8 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:8 (ALB) »
Sepse ai që mbjell për mish të tij, do të korrë nga mishi i tij prishje, por ai që mbjell për Frymë, do të korrë nga Fryma jetë të përjetshme.

2 Korintasve 11:4 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 11:4 (ALB) »
Sepse, po të vinte dikush dhe t’ju predikonte një Jezus tjetër, që ne nuk e kemi predikuar, ose, po të merrnit një frymë tjetër që nuk e keni marrë, ose një ungjill tjetër që nuk e keni pranuar, do ta duronit fort mirë.

2 Korintasve 10:12 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 10:12 (ALB) »
Sepse nuk guxojmë të renditemi ose të krahasohemi me ata që e rekomandojnë veten e vet; por ata, duke matur veten e tyre dhe duke u krahasuar me veten e tyre, nuk kanë mend.

2 Korintasve 11:12 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 11:12 (ALB) »
Por atë që bëj, do ta bëj përsëri, që t’u pres çdo shkas atyre që duan shkas, që ata të gjenden si edhe ne, në atë gjë, për të cilën mburren.

1 Korintasve 13:1 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 13:1 (ALB) »
Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve, dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon.

1 Korintasve 8:2 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 8:2 (ALB) »
Në qoftë se dikush mendon se di diçka, ai nuk di ende asgjë sikundër duhet të dijë.

1 Korintasve 7:25 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 7:25 (ALB) »
Por për sa u takon virgjëreshave, s’kam urdhër nga Zoti, por po jap një mendim si njeri që kam fituar mëshirën e Zotit për të qenë i besueshëm.

1 Korintasve 7:40 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 7:40 (ALB) »
Por, sipas gjykimit tim, ajo është më e lumtur, po mbeti ashtu; dhe mendoj se edhe unë kam Frymën e Perëndisë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 14:37 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 14:37 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 14:37 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 14:37 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 14:37 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 14:37 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Cô-rinh-tô 14:37 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 14:37 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 14:37 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 14:37 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 14:37 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Korinthus 14:37 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 14:37 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »