1 Korintasve 16:22 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Korintasve 16:22 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Korintasve 16:22 ALB - Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë - Bible Verse Picture

1 Korintasve 16:22 ALB

Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë mallkuar! Maranatha a.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Korintasve 16:22 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Korintasve 16:22 ALB - Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Korintasve 16:22 ALB - Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Korintasve 16:22 ALB - Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Korintasve 16:22 ALB - Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Korintasve 16:22 ALB - Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Korintasve 16:22 ALB - Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Korintasve 16:22 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Korintasve 16:22 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efesianëve 6:24 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 6:24 (ALB) »
Hiri qoftë me të gjithë ata që duan Zotin tonë Jezu Krisht me sinqeritet.

Gjoni 14:21 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:21 (ALB) »
Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do; dhe kush më do mua, Ati im do ta dojë; dhe unë do ta dua dhe do t’i dëftehem atij.”

2 Korintasve 5:14 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:14 (ALB) »
Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në konkluzionin se, në qoftë se një ka vdekur për të gjithë, të gjithë, pra, kanë vdekur;

Gjoni 8:42 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:42 (ALB) »
Atëherë Jezusi u tha atyre: “Po të ishte Perëndia Ati juaj, ju do të më donit, sepse kam dalë dhe kam ardhur nga Perëndia; nuk kam ardhur, pra, nga vetja ime, por ai më ka dërguar.

Zbulesa 22:20 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:20 (ALB) »
Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, unë vij shpejt. Amen.” Po, eja, Zoti Jezus.

Mateu 10:37 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:37 (ALB) »
Ai që e do të atin ose nënën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua; dhe ai që e do birin ose bijën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua.

1 Gjonit 4:19 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 4:19 (ALB) »
Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari.

1 Gjonit 5:1 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:1 (ALB) »
Kushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur nga Perëndia; dhe kushdo që do atë që e ka ngjizur, do edhe atë që ka qenë ngjizur nga ai.

Juda 1:14 ALB Bible Verse Image
Juda 1:14 (ALB) »
Dhe për këta profetizoi edhe Enoku, i shtati pas Adamit, duke thënë: “Ja, Zoti erdhi me mijërat e tij të shenjtë,

Romakëve 9:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:3 (ALB) »
Sepse do të doja të isha vetë i ma-llkuar, i ndarë nga Krishti, për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit,

1 Pjetrit 2:7 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:7 (ALB) »
Sepse për ju që besoni ai është i çmuar, po për ata të pabindurit: “Guri, që u hoq mënjanë nga ndërtuesit, u bë guri i qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i bën të rrëzohen.”

Hebrenjve 6:10 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 6:10 (ALB) »
sepse Perëndia nuk është i padrejtë, që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbesën që u bëtë dhe po u bëni shenjtorëve.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 16:22 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 16:22 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 16:22 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 16:22 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 16:22 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 16:22 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Cô-rinh-tô 16:22 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 16:22 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 16:22 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 16:22 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 16:22 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Korinthus 16:22 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 16:22 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »