Zbulesa 22:20 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Zbulesa 22:20 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zbulesa 22:20 ALB - Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, - Bible Verse Picture

Zbulesa 22:20 ALB

Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, unë vij shpejt. Amen.” Po, eja, Zoti Jezus.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zbulesa 22:20 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Zbulesa 22:20 ALB - Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Zbulesa 22:20 ALB - Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Zbulesa 22:20 ALB - Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Zbulesa 22:20 ALB - Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Zbulesa 22:20 ALB - Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Zbulesa 22:20 ALB - Ai që dëshmon për këto gjëra, thotë: “Po, - Bible Verse Picture
View New Tab

Zbulesa 22:20 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zbulesa 22:20 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zbulesa 22:7 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:7 (ALB) »
Ja, unë vij shpejt; lum ai që i ruan fjalët e profecisë së këtij libri.”

2 Timoteut 4:8 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 4:8 (ALB) »
Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia, gjykatësi i drejtë, do të ma japë atë ditë, dhe jo vetëm mua, por edhe gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij.

Isaia 25:9 ALB Bible Verse Image
Isaia 25:9 (ALB) »
Atë ditë do të thuhet: "Ja, ky është Perëndia ynë: tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek i cili kemi shpresuar; të ngazëllojmë dhe të gëzohemi në shpëtimin e tij!".

1 Korintasve 16:22 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 16:22 (ALB) »
Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë mallkuar! Maranatha a.

Hebrenjve 9:28 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:28 (ALB) »
kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm njëherë për të marrë mbi vete mëkatët e shumëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin për shpëtim.

Zbulesa 22:10 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:10 (ALB) »
Pastaj më tha: “Mos i vulos fjalët e profecisë së këtij libri, sepse koha është afër.

Zbulesa 22:12 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:12 (ALB) »
Dhe ja, unë vij shpejt, dhe shpërblimi im është me mua, për t’i dhënë gjithsecilit sipas veprave që ai ka bërë.

Zbulesa 22:18 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:18 (ALB) »
Unë i deklaroj kujtdo që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri, se nëse ndokush do t’i shtojë këtyre gjërave, Perëndia do të dërgojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër.

Zbulesa 1:2 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:2 (ALB) »
i cili dëshmoi fjalën e Perëndisë dhe dëshminë e Jezu Krishtit, dhe të gjitha gjërat që pa.

Zbulesa 1:18 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:18 (ALB) »
dhe i gjalli; isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve, amen; dhe unë i kam çelësat e vdekjes e të Hadesit.

2 Pjetrit 3:12 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 3:12 (ALB) »
duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të së cilës qiejt marrin flakë do të treten, dhe elementët të konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen?

Gjoni 21:25 ALB Bible Verse Image
Gjoni 21:25 (ALB) »
Janë edhe shumë gjëra të tjera që i bëri Jezusi, të cilat, po të shkruheshin një nga një, unë mendoj se nuk do të mjaftonte mbarë bota që t’i nxinte librat që do të mund të shkruheshin. Amen.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Revelation 22:20 (ASV) »
King James Version (KJV)
Revelation 22:20 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Revelation 22:20 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Revelation 22:20 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Revelation 22:20 (WEB) »
French Bible (LSG)
Apocalypse 22:20 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Offenbarung 22:20 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
رُؤيا 22:20 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Apocalipse 22:20 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Khải Huyền 22:20 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Apocalipsis 22:20 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Apocalisse 22:20 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
启 示 录 22:20 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
启 示 录 22:20 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
Jelenések 22:20 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
Åpenbaringen 22:20 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »