Efesianëve 4:10 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 4:10 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 4:10 ALB - Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit - Bible Verse Picture

Efesianëve 4:10 ALB

Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt, për të përmbushur të gjitha gjërat.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 4:10 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 4:10 ALB - Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 4:10 ALB - Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 4:10 ALB - Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 4:10 ALB - Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 4:10 ALB - Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 4:10 ALB - Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 4:10 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 4:10 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 7:26 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 7:26 (ALB) »
Sepse ne një kryeprift i tillë na duhej, i shenjtë, i pafaj, i papërlyer, i ndarë nga mëkatarët dhe i ngritur përmbi qiej,

Hebrenjve 4:14 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 4:14 (ALB) »
Duke pasur, pra, një kryeprift të madh që ka përshkuar qiejt, Jezusin, Birin e Perëndisë, le të mbajmë fort rrëfimin tonë të besimit.

Efesianëve 1:20 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:20 (ALB) »
të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e tij në vendet qiellore,

Kolosianëve 2:9 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:9 (ALB) »
sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e Hyjnisë.

Hebrenjve 9:23 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:23 (ALB) »
Ishte, pra, e nevojshme që format e gjërave qiellore të pastroheshin me këto gjëra; por vetë gjerat qiellore me flijime më të mira se këto.

Kolosianëve 1:19 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:19 (ALB) »
sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia,

Mateu 24:34 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:34 (ALB) »
Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, pa u realizuar të gjitha këto.

1 Timoteut 3:16 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:16 (ALB) »
Dhe s’ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh: Perëndia u shfaq në mish, u shfajësua në Frymë, u duk ndër engjëj, u predikua ndër johebrenj, u besua në botë, u ngrit në lavdi.

Efesianëve 3:19 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:19 (ALB) »
dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që tejkalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë.

Romakëve 15:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:9 (ALB) »
dhe i pranoi johebrenjtë për mëshirë të vet, që ta lëvdojnë Perëndinë sikurse është shkruar: “Për këtë do të të përlëvdoj ndër kombe, dhe do t’i këndoj lavdërime emrit tënd!.”

Veprat e Apostujve 1:9 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:9 (ALB) »
Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, u ngrit lart; dhe një re e përfshiu dhe ua hoqi prej syve të tyre.

Luka 24:44 ALB Bible Verse Image
Luka 24:44 (ALB) »
Pastaj u tha atyre: “Këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju: se duhet të përmbushen të gjitha gjërat që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Moisiut, në profetët dhe në psalmet.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 4:10 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 4:10 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 4:10 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 4:10 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 4:10 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 4:10 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 4:10 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 4:10 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 4:10 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 4:10 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 4:10 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 4:10 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 4:10 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 4:10 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 4:10 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 4:10 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 4:10 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 4:10 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 4:10 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »