Efesianëve 4:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 4:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 4:5 ALB - Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, - Bible Verse Picture

Efesianëve 4:5 ALB

Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 4:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 4:5 ALB - Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 4:5 ALB - Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 4:5 ALB - Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 4:5 ALB - Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 4:5 ALB - Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 4:5 ALB - Éshtë një Zot i vetëm, një besim i vetëm, - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 4:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 4:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Korintasve 8:6 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 8:6 (ALB) »
për ne s’ka veçse një Perëndi, Ati nga i cili janë të gjitha gjërat dhe ne në të; dhe një Zot, Jezu Krishti, me anë të të cilit janë të gjitha gjërat, dhe ne jetojmë me anë të tij.

1 Pjetrit 3:21 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:21 (ALB) »
i cili është shëmbëllesa e pagëzimit (jo heqja e ndyrësisë së mishit, po kërkesa e një ndërgjegjeje të mirë te Perëndia), që tani na shpëton edhe ne me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit,

1 Korintasve 12:13 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 12:13 (ALB) »
Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një Frym të vetëm në të njëjtin trup, qofshin Hebrenjtë apo Grekët, qofshin skllevërit a të liruarit, dhe të gjithë e kemi jemi uijtur në të njëjtin Frymë.

Romakëve 3:30 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:30 (ALB) »
Sepse ka vetëm një Perëndi, që do të shfajësojë të rrethprerin nëpërmjet besimit, dhe të parrethprerin me anë të besimit.

Mateu 28:19 ALB Bible Verse Image
Mateu 28:19 (ALB) »
Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,

Galatasve 3:26 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:26 (ALB) »
sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anë të besimit te Jezu Krishti.

Juda 1:3 ALB Bible Verse Image
Juda 1:3 (ALB) »
Shumë të dashur, ndërsa isha ngulmues që t’ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t’ju shkruaj juve, dhe t’ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u qe trasmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë.

1 Korintasve 1:13 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:13 (ALB) »
Vallë i ndarë qenka Krishti? Mos Pali u kryqëzua për ju? Apo ju u pagëzuat në emër të Palit?

Zakaria 14:9 ALB Bible Verse Image
Zakaria 14:9 (ALB) »
Zoti do të jetë mbret mbi gjithë dheun; atë ditë do të jetë vetëm Zoti dhe vetëm emri i tij.

Romakëve 14:8 ALB Bible Verse Image
Romakëve 14:8 (ALB) »
sepse, edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin; edhe nëse vdesim, vdesim për Zotin; pra, edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi.

Galatasve 5:6 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:6 (ALB) »
sepse në Jezu Krishtin, as rrethprerja, as parrethprerja s’kanë ndonjë vlerë, por besimi që vepron me anë dashurie.

Filipianëve 2:11 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:11 (ALB) »
dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të Perëndisë Atë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 4:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 4:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 4:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 4:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 4:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 4:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 4:5 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 4:5 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 4:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 4:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 4:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 4:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 4:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 4:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 4:5 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 4:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 4:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 4:5 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 4:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »