Efesianëve 6:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 6:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 6:5 ALB - Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj - Bible Verse Picture

Efesianëve 6:5 ALB

Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj sipas mishit me druajtje dhe dridhje, në thjeshtësinë e zemrës suaj, porsi Krishtit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 6:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 6:5 ALB - Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 6:5 ALB - Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 6:5 ALB - Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 6:5 ALB - Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 6:5 ALB - Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 6:5 ALB - Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 6:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 6:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Pjetrit 2:18 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:18 (ALB) »
Ju, shërbëtorë, nënshtrohuni me plot druajtje zotërinjve tuaj, jo vetëm të mirëve dhe të drejtëve, por edhe të padrejtëve,

Titi 2:9 ALB Bible Verse Image
Titi 2:9 (ALB) »
Shërbëtorët t’u binden zotërinjve të tyre, të mundohen t’i kënaqin në të gjitha gjërat, të mos i kundërshtojnë me fjalë,

Malakia 1:6 ALB Bible Verse Image
Malakia 1:6 (ALB) »
"Një bir nderon të atin dhe një shërbëtor zotin e tij. Në se unë, pra, jam ati, ku është nderi im? Dhe në se jam zot, ku ma kanë frikën?," iu thotë Zoti i ushtrive juve, priftërinjve, "që përbuzni emrin tim dhe megjithatë thoni: "Si e kemi përbuzur emrin tënd?".

Efesianëve 5:22 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:22 (ALB) »
Ju, gratë, nënshtrohuni burrave tuaj porsi Zotit,

Kolosianëve 3:17 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:17 (ALB) »
Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, t’i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar Perëndinë Atë nëpërmjet tij.

1 Kronikave 29:17 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 29:17 (ALB) »
Unë e di, o Perëndia im, që ti provon zemrën dhe gëzohesh kur sheh sjelljen e drejtë. Prandaj në drejtësinë e zemrës sime të kam ofruar në mënyrë spontane tërë këto gjëra; dhe tani shoh me gëzim që populli yt, që është këtu i pranishëm, bën ofertat e tij në mënyrë spontane.

2 Korintasve 11:2 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 11:2 (ALB) »
Jam xheloz për ju me xhelozinë e Perëndisë, sepse ju fejova me një burrë, që t’ju nxjerr para Krishtit si virgjëreshë të dlirë.

Efesianëve 6:24 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 6:24 (ALB) »
Hiri qoftë me të gjithë ata që duan Zotin tonë Jezu Krisht me sinqeritet.

Filipianëve 2:12 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:12 (ALB) »
Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje,

1 Timoteut 6:1 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 6:1 (ALB) »
Të gjithë skllevërit që janë nën zgjedhë le t’i çmojnë zotërinjtë e tyre të denjë për çdo nderim, që të mos shuhen emri i Perëndisë dhe doktrina.

Jozueu 24:14 ALB Bible Verse Image
Jozueu 24:14 (ALB) »
Prandaj tani t’ia kini frikën Zotit dhe shërbejeni me ndershmëri dhe besnikëri; hiqni perënditë të cilëve u shërbyen etërit tuaj matanë lumit dhe në Egjipt, dhe vihuni në shërbim të Zotit.

Filipianëve 1:16 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:16 (ALB) »
Këta e predikojnë Krishtin për grindje, me qëllime jo të pastra, duke menduar që t’u shtojnë pikëllimin vargonjve të mia.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 6:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 6:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 6:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 6:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 6:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 6:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 6:5 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 6:5 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 6:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 6:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 6:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 6:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 6:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 6:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 6:5 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 6:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 6:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 6:5 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 6:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »