Efesianëve 6:12 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 6:12 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 6:12 ALB - sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe - Bible Verse Picture

Efesianëve 6:12 ALB

sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 6:12 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 6:12 ALB - sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 6:12 ALB - sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 6:12 ALB - sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 6:12 ALB - sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 6:12 ALB - sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 6:12 ALB - sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 6:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 6:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Kolosianëve 1:13 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:13 (ALB) »
Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të tij të dashur,

2 Korintasve 4:4 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 4:4 (ALB) »
të cilëve perëndia i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre që nuk besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata.

Efesianëve 2:2 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:2 (ALB) »
në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjës së kësaj bote, sipas prijësit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes,

Kolosianëve 2:15 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:15 (ALB) »
dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit njerëzve, duke ngadhnjyer mbi ata në të.

Veprat e Apostujve 26:18 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:18 (ALB) »
që t’u çelësh sytë atyre dhe t’i kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis të shenjtëruarve".

Romakëve 8:38 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:38 (ALB) »
Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e ardhshme,

1 Korintasve 9:25 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 9:25 (ALB) »
Dhe kushdo që merr pjesë në garë kontrollon veten në të gjitha; dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një kurorë që prishet, kurse ne për një kurorë që nuk prishet.

Efesianëve 1:21 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:21 (ALB) »
përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhme,

Efesianëve 3:10 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:10 (ALB) »
që nëpërmjet kishës, në kohën e tashme u manifestohej principatave dhe pushtetëve, në vendet qiellore, dituria e shumëllojshme e Perëndisë,

Efesianëve 1:3 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:3 (ALB) »
I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin,

1 Korintasve 15:50 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:50 (ALB) »
Edhe këtë po ju them, o vëllezër, se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë, as prishja nuk mund të trashëgojë paprishjen.

Hebrenjve 12:1 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 12:1 (ALB) »
Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmimtarësh, duke hedhur tej çdo barrë dhe mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 6:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 6:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 6:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 6:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 6:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 6:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 6:12 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 6:12 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 6:12 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 6:12 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 6:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 6:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 6:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 6:12 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 6:12 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 6:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 6:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 6:12 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 6:12 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »