Efesianëve 6:20 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efesianëve 6:20 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Efesianëve 6:20 ALB - për të cilin jam i dërguari në pranga, që - Bible Verse Picture

Efesianëve 6:20 ALB

për të cilin jam i dërguari në pranga, që të mund të shpall lirësisht, siç e kam për detyrë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efesianëve 6:20 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efesianëve 6:20 ALB - për të cilin jam i dërguari në pranga, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efesianëve 6:20 ALB - për të cilin jam i dërguari në pranga, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efesianëve 6:20 ALB - për të cilin jam i dërguari në pranga, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efesianëve 6:20 ALB - për të cilin jam i dërguari në pranga, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efesianëve 6:20 ALB - për të cilin jam i dërguari në pranga, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efesianëve 6:20 ALB - për të cilin jam i dërguari në pranga, që - Bible Verse Picture
View New Tab

Efesianëve 6:20 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efesianëve 6:20 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 5:20 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:20 (ALB) »
Ne, pra, bëhemi lajmëtarë për Krishtin, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh; dhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit: Paqtohuni me Perëndinë!

Kolosianëve 4:4 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 4:4 (ALB) »
në mënyrë që ta bëj të njohur, duke e folur siç duhet.

Veprat e Apostujve 26:29 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:29 (ALB) »
Pali i tha: “Dhëntë Perëndia që në pak ose në shumë kohë jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që sot po më dëgjojnë, të bëhen të tillë, sikurse jam unë, përveç këtyre zinxhirëve.”

Filipianëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:7 (ALB) »
Dhe është e drejtë që unë të ndjej këto për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër, sepse ju si në vargonjtë e mi ashtu edhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e ungjillit jeni të gjithë pjestarë me mua të hirit.

2 Timoteut 2:9 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:9 (ALB) »
për të cilin unë po vuaj deri edhe në pranga posi keqbërës; por fjala e Perëndisë nuk lidhet në pranga.

2 Timoteut 1:16 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:16 (ALB) »
Zoti i dhëntë mëshirë familjes së Onesiforit, sepse shpeshherë më dha zemër dhe nuk pati turp nga prangat e mia;

Efesianëve 4:1 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:1 (ALB) »
Unë, pra, i burgosuri për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët,

Efesianëve 3:1 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:1 (ALB) »
Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosuri i Jezu Krishtit për ju johebrenjtë,

Efesianëve 6:19 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 6:19 (ALB) »
dhe edhe për mua, që kur të hap gojën time, të më jepet të flas lirësisht për ta bërë të njohur misterin e ungjillit,

Filipianëve 1:13 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:13 (ALB) »
aq sa gjithë pretoriumi dhe të tjerët mbarë e dinë se unë jam në vargonj për Krishtin;

Veprat e Apostujve 5:29 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:29 (ALB) »
Por Pjetri dhe apostujt, duke u përgjigjur, thanë: “Duhet t’i bindemi Perëndisë më shumë sesa njerëzve.

Veprat e Apostujve 28:20 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 28:20 (ALB) »
Për këtë arsye, pra, ju kam thirrur, ë t’ju shoh dhe t’ju flas, sepse për shpresën e Izraelit jam lidhur me këta hekura.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 6:20 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 6:20 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 6:20 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 6:20 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 6:20 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 6:20 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 6:20 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 6:20 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 6:20 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 6:20 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 6:20 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 6:20 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 6:20 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 6:20 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 6:20 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 6:20 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 6:20 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 6:20 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 6:20 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »