Hebrenjve 3:16 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Hebrenjve 3:16 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Hebrenjve 3:16 ALB - Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e - Bible Verse Picture

Hebrenjve 3:16 ALB

Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e provokuan? A thua jo të gjithë ata që dolën nga Egjipti me anë të Moisiut?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Hebrenjve 3:16 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Hebrenjve 3:16 ALB - Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Hebrenjve 3:16 ALB - Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Hebrenjve 3:16 ALB - Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Hebrenjve 3:16 ALB - Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Hebrenjve 3:16 ALB - Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Hebrenjve 3:16 ALB - Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e - Bible Verse Picture
View New Tab

Hebrenjve 3:16 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Hebrenjve 3:16 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Numrat 14:2 ALB Bible Verse Image
Numrat 14:2 (ALB) »
Dhe të gjithë bijtë e Izraelit murmurisnin kundër Moisiut dhe kundër Aaronit dhe tërë asambleja u tha atyre: "Sikur të kishim vdekur në vendin e Egjiptit ose të kishim vdekur në këtë shkretëtirë!

Ligji i Përtërirë 1:38 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 1:38 (ALB) »
por Jozueu, bir i Nunit, që qëndron para teje, ka për të hyrë; përforcoje, se ai do ta bëjë Izraelin ta zotërojë vendin.

Numrat 14:30 ALB Bible Verse Image
Numrat 14:30 (ALB) »
nuk do të hyni me siguri në vendin ku u betova se do të banoni, me përjashtim të Kalebit, birit të Jefunehut, dhe të Jozueut, birit të Nunit.

Numrat 14:24 ALB Bible Verse Image
Numrat 14:24 (ALB) »
por shërbëtorin tim Kaleb, duke qenë se veproi i shtyrë nga një frymë tjetër e më ka ndjekur plotësisht, unë do ta fus në vendin ku ka shkuar; dhe pasardhësit e tij do ta zotërojnë.

Romakëve 11:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:4 (ALB) »
Por, çfarë i tha zëri hyjnor? “Kam lënë për veten time shtatë mijë burra, që nuk kanë rënë në gjunjë përpara Baalit.”

Psalmet 78:17 ALB Bible Verse Image
Psalmet 78:17 (ALB) »
Por ata vazhduan të mëkatojnë kundër tij dhe të ngrejnë krye kundër Shumë të Lartit në shkretëtirë,

Jozueu 14:7 ALB Bible Verse Image
Jozueu 14:7 (ALB) »
Unë isha dyzet vjeç kur Moisiu, shërbëtori i Zotit, më dërgoi në Kadesh-Barnea për të vëzhguar vendin; unë i paraqita një raport ashtu si ma thoshte zemra.

Ligji i Përtërirë 1:35 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 1:35 (ALB) »
Me siguri, asnjë nga njerëzit e këtij brezi të keq nuk do ta shohë vendin e mirë që jam betuar t’u jap etërve tuaj,

Numrat 26:65 ALB Bible Verse Image
Numrat 26:65 (ALB) »
sepse Zoti pat thënë për ata: "Ata do të vdesin, do të vdesin në shkretëtirë". Dhe prej tyre nuk mbeti as edhe një, me përjashtim të Kalebit, birit të Jenufehut, dhe të Jozueut, birit të Nunit.

Numrat 14:38 ALB Bible Verse Image
Numrat 14:38 (ALB) »
Por Jozueu, bir i Nunit, dhe Kalebi, bir i Jefunehut, mbetën të gjallë midis gjithë atyre që kishin shkuar të vëzhgonin vendin.

Numrat 14:4 ALB Bible Verse Image
Numrat 14:4 (ALB) »
Dhe i thanë njëri tjetrit: "Të zgjedhim një kryetar dhe të kthehemi në Egjipt!".

Hebrenjve 3:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 3:9 (ALB) »
ku etërit tuaj më tunduan duke më vënë në sprovë, ndonëse i kishin parë veprat e mia dyzet vjet.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Hebrews 3:16 (ASV) »
King James Version (KJV)
Hebrews 3:16 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Hebrews 3:16 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Hebrews 3:16 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Hebrews 3:16 (WEB) »
French Bible (LSG)
Hébreux 3:16 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hebräer 3:16 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Hebreus 3:16 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Hê-bơ-rơ 3:16 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Hebreos 3:16 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ebrei 3:16 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
希 伯 来 书 3:16 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
希 伯 來 書 3:16 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Hebreerbrevet 3:16 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Евреям 3:16 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
євреїв 3:16 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zsidók 3:16 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Евреи 3:16 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Hebreerne 3:16 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »