Hebrenjve 8:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Hebrenjve 8:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Hebrenjve 8:5 ALB - që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së - Bible Verse Picture

Hebrenjve 8:5 ALB

që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së gjërave qiellore, ashtu si i qe folur Moisiut, kur po gatitej të ndërtonte tabernakullin: “Shiko,” tha Ai, “t’i bësh të gji-tha sipas modelit që të qe treguar në mal.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Hebrenjve 8:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Hebrenjve 8:5 ALB - që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Hebrenjve 8:5 ALB - që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Hebrenjve 8:5 ALB - që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Hebrenjve 8:5 ALB - që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Hebrenjve 8:5 ALB - që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Hebrenjve 8:5 ALB - që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së - Bible Verse Picture
View New Tab

Hebrenjve 8:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Hebrenjve 8:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Kolosianëve 2:17 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:17 (ALB) »
këto gjëra janë hija e atyre që kanë për të ardhur; por trupi është i Krishtit.

Eksodi 25:40 ALB Bible Verse Image
Eksodi 25:40 (ALB) »
Dhe shiko të bësh çdo gjë simbas modelit që t’u tregua në mal".

Hebrenjve 10:1 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 10:1 (ALB) »
Sepse ligji, duke pasur hijen e të mirave që kishin për të ardhur dhe jo figurën vetë të gjërave, nuk mundet kurrë që t’i bëjë të përkryer ata që i afrohen Perëndisë me anë të të njëjtave flijime që ofrohen vazhdimisht vit për vit.

Eksodi 27:8 ALB Bible Verse Image
Eksodi 27:8 (ALB) »
Do ta bësh me dërrasa dhe bosh nga brenda; duhet ta bësh ashtu siç t’u tregua në mal.

Eksodi 26:30 ALB Bible Verse Image
Eksodi 26:30 (ALB) »
Do ta ngresh tabernakullin me trajtën e përpiktë që t’u tregua në mal.

1 Kronikave 28:12 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 28:12 (ALB) »
si dhe projektin e të gjitha gjërave që kishte në mendje për Frymën lidhur me oborret e shtëpisë të Zotit, me të gjitha dhomat anësore, me thesaret e shtëpisë së Perëndisë dhe me thesaret e sendeve të shenjtëruara,

Hebrenjve 9:23 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:23 (ALB) »
Ishte, pra, e nevojshme që format e gjërave qiellore të pastroheshin me këto gjëra; por vetë gjerat qiellore me flijime më të mira se këto.

Hebrenjve 9:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:9 (ALB) »
i cili është një shëmbëlltyrë për kohën e tanishme; dhe donte të tregonte se dhuratat dhe flijmet që jepeshin nuk mund ta bënin të përsosur në ndërgjegje atë që e kryente shërbesën hyjnore,

Veprat e Apostujve 7:44 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:44 (ALB) »
Etërit tuaj në shkretëtirë kishin tabernakullin e dëshmisë, ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati thënë Moisiut ta bëjë sipas modelit që kishte parë.

1 Kronikave 28:19 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 28:19 (ALB) »
"Tërë kjo," tha Davidi, "m’u dha e shkruar nga dora e Zotit, që më bëri të kuptoj tërë punimet e këtij projekti".

Numrat 8:4 ALB Bible Verse Image
Numrat 8:4 (ALB) »
Shandani ishte ndërtuar kështu: ishte prej ari të rrahur; ishte punuar me çekiç nga këmba e tij deri tek lulet e tij. Moisiu e kishte bërë shandanin simbas modelit që i kishte treguar Zoti.

Hebrenjve 11:7 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:7 (ALB) »
Me anë të besimit Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, u frikësua dhe ndërtoi një arkë për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Hebrews 8:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Hebrews 8:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Hebrews 8:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Hebrews 8:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Hebrews 8:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Hébreux 8:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hebräer 8:5 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Hebreus 8:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Hê-bơ-rơ 8:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Hebreos 8:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ebrei 8:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
希 伯 来 书 8:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
希 伯 來 書 8:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Hebreerbrevet 8:5 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Евреям 8:5 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
євреїв 8:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zsidók 8:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Евреи 8:5 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Hebreerne 8:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »