Jakobit 1:17 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Jakobit 1:17 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Jakobit 1:17 ALB - çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë - Bible Verse Picture

Jakobit 1:17 ALB

çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Jakobit 1:17 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Jakobit 1:16 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Jakobit 1:17 ALB - çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Jakobit 1:17 ALB - çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Jakobit 1:17 ALB - çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Jakobit 1:17 ALB - çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Jakobit 1:17 ALB - çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Jakobit 1:17 ALB - çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë - Bible Verse Picture
View New Tab

Jakobit 1:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Jakobit 1:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 3:27 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:27 (ALB) »
Gjoni u përgjigj dhe tha: “Njeriu nuk mund të marrë asgjë, nëse nuk i është dhënë nga qielli.

Mateu 7:11 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:11 (ALB) »
Në qoftë se ju, që jeni të këqij, dini t’u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj, që është në qiej, do t’u japë gjëra të mira atyre që ia kërkojnë.

Hebrenjve 13:8 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:8 (ALB) »
Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.

Gjoni 8:12 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:12 (ALB) »
Dhe Jezusi u foli atyre përsëri duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës.”

1 Gjonit 1:5 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 1:5 (ALB) »
Dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po jua shpallim juve: Perëndia është dritë dhe në Të nuk ka kurrfarë errësirë

Numrat 23:19 ALB Bible Verse Image
Numrat 23:19 (ALB) »
Perëndia nuk është një njeri, që mund të gënjejë, as edhe bir njeriu që mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë, nuk do ta bëjë? Ose kur ka shpallur një gjë, nuk do ta kryejë?

Jakobit 3:17 ALB Bible Verse Image
Jakobit 3:17 (ALB) »
Kurse dituria që vjen nga lart, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e paanshme dhe jo hipokrite.

Fjalët e urta 2:6 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 2:6 (ALB) »
Sepse Zoti jep diturinë; nga goja e tij rrjedhin njohuria dhe arsyeja.

Psalmet 84:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 84:11 (ALB) »
Sepse Zoti Perëndi është diell dhe mburojë; Zoti do të japë hir dhe lavdi; ai nuk u refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt.

Malakia 3:6 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:6 (ALB) »
"Unë jam Zoti, nuk ndryshoj; prandaj ju, o bij të Jakobit, nuk jeni konsumuar.

Luka 11:13 ALB Bible Verse Image
Luka 11:13 (ALB) »
Nëse ju, pra, që jeni të këqij, dini t’u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t’u dhurojë Frymën e Shenjtë atyre që ia kërkojnë.”

Efesianëve 2:8 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:8 (ALB) »
Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
James 1:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
James 1:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
James 1:17 (GW) »
Berean Bible (BSB)
James 1:17 (BSB) »
World English Bible (WEB)
James 1:17 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jacques 1:17 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jakobus 1:17 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਾਕੂਬ 1:17 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
याकोब 1:17 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Tiago 1:17 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Gia-cơ 1:17 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Santiago 1:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giacomo 1:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 各 书 1:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 各 書 1:17 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Jakobsbrevet 1:17 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иакова 1:17 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Якова 1:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jakab 1:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Яков 1:17 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jakob 1:17 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »