Gjoni 3:34 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gjoni 3:34 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Gjoni 3:34 ALB - Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e - Bible Verse Picture

Gjoni 3:34 ALB

Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia nuk e jep Frymën e tij me masë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gjoni 3:34 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gjoni 3:33 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gjoni 3:34 ALB - Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gjoni 3:34 ALB - Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gjoni 3:34 ALB - Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gjoni 3:34 ALB - Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gjoni 3:34 ALB - Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gjoni 3:34 ALB - Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab

Gjoni 3:34 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gjoni 3:34 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 10:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:38 (ALB) »
se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.

Gjoni 5:26 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:26 (ALB) »
Sepse, sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ia ka dhënë dhe Birit të ketë jetë në vetvete;

Isaia 11:2 ALB Bible Verse Image
Isaia 11:2 (ALB) »
Fryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e diturisë dhe e zgjuarësisë, fryma e këshillës dhe e fuqisë, fryma e njohurisë dhe e frikës të Zotit.

Luka 4:18 ALB Bible Verse Image
Luka 4:18 (ALB) »
“Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

Mateu 12:18 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:18 (ALB) »
“Ja shërbëtori im, që unë e zgjodha; i dashuri im, në të cilin shpirti im është i kënaqur. Unë do ta vë Frymën tim mbi të dhe ai do t’u shpall drejtësinë popujve.

Gjoni 15:26 ALB Bible Verse Image
Gjoni 15:26 (ALB) »
Por kur të vijë Ngushëlluesi, që do t’ju dërgoj prej Atit, Fryma e së vërtetës, që del nga Ati im, ai do të dëshmojë për mua.

Kolosianëve 2:9 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:9 (ALB) »
sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e Hyjnisë.

Kolosianëve 1:19 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:19 (ALB) »
sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia,

Gjoni 7:37 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:37 (ALB) »
Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pijë.

Gjoni 3:17 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:17 (ALB) »
Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij.

Romakëve 8:2 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:2 (ALB) »
sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes.

Gjoni 1:16 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:16 (ALB) »
Dhe ne të gjithë morëm, prej mbushullisë së tij, hir mbi hir.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 3:34 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 3:34 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 3:34 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 3:34 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 3:34 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 3:34 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 3:34 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 3:34 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 3:34 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 3:34 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 3:34 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 3:34 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 3:34 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 3:34 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 3:34 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 3:34 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 3:34 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 3:34 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 3:34 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 3:34 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 3:34 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 3:34 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »