Luka 4:18 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 4:18 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 4:18 ALB - “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më - Bible Verse Picture

Luka 4:18 ALB

“Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 4:18 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 4:17 (ALB)
Next Verse
Luka 4:19 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 4:18 ALB - “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 4:18 ALB - “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 4:18 ALB - “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 4:18 ALB - “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 4:18 ALB - “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 4:18 ALB - “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 4:18 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 4:18 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 61:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 61:1 (ALB) »
Fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t’u dhënë një lajm të mirë të përulurve; më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve,

Mateu 11:5 ALB Bible Verse Image
Mateu 11:5 (ALB) »
Të verbërit po shohin, të çalët po ecin, lebrozët janë pastruar dhe të shurdhërit po dëgjojnë; të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli po u predikohet të varfërve.

Psalmet 146:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 146:7 (ALB) »
që u jep të drejtë të shtypurve dhe ushqim të uriturve. Zoti çliron të burgosurit.

Veprat e Apostujve 10:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:38 (ALB) »
se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.

Luka 7:22 ALB Bible Verse Image
Luka 7:22 (ALB) »
Dhe Jezusi duke u përgjegjur u tha atyre: “Shkoni dhe i thoni Gjonit ç’keni parë e dëgjuar: të verbërit fitojnë përsëri të parit, të çalët ecin, lebrozët po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ringjallen, dhe ungjilli u shpallet të varfërve.

Isaia 42:7 ALB Bible Verse Image
Isaia 42:7 (ALB) »
për t’u hapur sytë të verbërve, për të nxjerrë nga burgu të burgosurit dhe ata që dergjen në terr.

Veprat e Apostujve 26:18 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:18 (ALB) »
që t’u çelësh sytë atyre dhe t’i kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis të shenjtëruarve".

Gjoni 12:46 ALB Bible Verse Image
Gjoni 12:46 (ALB) »
Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë.

1 Pjetrit 2:9 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:9 (ALB) »
Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme;

Isaia 29:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 29:18 (ALB) »
Të shurdhët do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit dhe, të çliruar nga errësira dhe terri, sytë e të verbërve kanë për të parë.

Kolosianëve 1:13 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:13 (ALB) »
Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të tij të dashur,

1 Gjonit 2:8 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:8 (ALB) »
E megjithatë po ju shkruaj një urdhërim të ri, që është i vërtetë në të dhe në ju, sepse errësira po shkon dhe tashmë po ndrit drita e vërtetë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 4:18 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 4:18 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 4:18 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 4:18 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 4:18 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 4:18 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 4:18 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 4:18 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 4:18 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 4:18 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 4:18 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 4:18 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 4:18 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 4:18 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 4:18 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 4:18 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 4:18 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 4:18 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 4:18 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 4:18 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 4:18 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 4:18 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 4:18 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 4:18 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 4:18 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 4:18 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 4:18 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »