Romakëve 13:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Romakëve 13:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Romakëve 13:1 ALB - Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të - Bible Verse Picture

Romakëve 13:1 ALB

Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veçse prej Perëndisë; dhe pushtetet që janë, janë caktuar nga Perëndia.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Romakëve 13:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Romakëve 13:1 ALB - Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Romakëve 13:1 ALB - Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Romakëve 13:1 ALB - Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Romakëve 13:1 ALB - Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Romakëve 13:1 ALB - Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Romakëve 13:1 ALB - Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të - Bible Verse Picture
View New Tab

Romakëve 13:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Romakëve 13:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Titi 3:1 ALB Bible Verse Image
Titi 3:1 (ALB) »
U kujto atyre që t’u nënshtrohen pushtetarëve dhe autoriteteve, të jenë të bindur, gati për çdo vepër të mirë,

1 Pjetrit 2:13 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:13 (ALB) »
Nënshtrohuni, pra, për hir të Zotit, çdo pushteti njerëzor, qoftë mbretit, si më të lartit,

Danieli 2:21 ALB Bible Verse Image
Danieli 2:21 (ALB) »
Ai ndryshon kohërat dhe stinët, i ul mbretërit dhe i larton, u jep dituri të urtëve dhe dije atyre që kanë mend.

Gjoni 19:11 ALB Bible Verse Image
Gjoni 19:11 (ALB) »
Jezusi u përgjigj: “Ti nuk do të kishe asnjë pushtet përmbi mua, po të mos të qe dhënë prej së larti; prandaj ai që më dorëzoi tek ti ka faj më të madh.”

Fjalët e urta 8:15 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 8:15 (ALB) »
Nëpërmjet meje mbretërojnë mbretërit dhe princat vendosin drejtësinë.

Jeremia 27:5 ALB Bible Verse Image
Jeremia 27:5 (ALB) »
Unë kam bërë tokën, njerëzit dhe kafshët që janë mbi faqen e dheut, me fuqinë time të madhe dhe me krahun tim të shtrirë, dhe ia jap atij që më duket i mirë në sytë e mi.

Efesianëve 5:21 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:21 (ALB) »
nënshtrohuni njëri-tjetrit në druajtjen e Krishtit!

Juda 1:8 ALB Bible Verse Image
Juda 1:8 (ALB) »
në të njëjtën menyrë ndotin edhe këta ëndërrues mishin, përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve.

Danieli 5:18 ALB Bible Verse Image
Danieli 5:18 (ALB) »
O mbret, Perëndia Shumë i Lartë i kishte dhënë Nebukadnetsarit, atit tënd, mbretëri, madhështi, lavdi dhe madhëri.

Psalmet 62:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 62:11 (ALB) »
Perëndia ka folur një herë; dy herë kam dëgjuar këtë, që fuqia i përket Perëndisë;

1 Kronikave 28:4 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 28:4 (ALB) »
Megjithatë Zoti, Perëndia i Izraelit, më ka zgjedhur mua nga tërë shtëpia e atit tim, që të bëhem mbret i Izraelit përjetë. Në fakt ai ka zgjedhur Judën si princ, dhe në shtëpinë e Judës shtëpinë e atit tim dhe midis bijve të atit tim i ka pëlqyer të më bëjë mua mbret të të gjithë Izraelit.

Zbulesa 1:5 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:5 (ALB) »
dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i parëlinduri prej së vdekurish dhe Princ i mbretërve të dheut.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 13:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 13:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 13:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 13:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 13:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 13:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 13:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 13:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 13:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 13:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 13:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 13:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 13:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 13:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 13:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 13:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 13:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 13:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »